13e weeks ziekmelding UWV naar 42ste week

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Met ingang van 1 november 2008 geldt voor werkgevers dat zij de ziekmelding aan UWV van zieke werknemers niet meer in de 13de week van het verzuim, maar in de 42ste week hoeven te melden. Dit betekent voor de werkgever een administratieve lastenverlichting. In de 44ste week van het verzuim verzendt UWV een brief aan de werkgever over de re-integratie verplichtingen die de werkgever heeft. Na 1 november hoeft de werkgever geen hersteld melding meer aan UWV toe te sturen. In de 20ste maand wordt er geen WIA-aanvraagset meer verstuurd door UWV, maar een brief aan de werknemer dat WIA kan worden aangevraagd.

Dit is kort samengevat de wijziging zoals die op 1 november a.s. van kracht wordt. De volledige wijzigingen inclusief overgangsbepalingen vindt u op de site van UWV*.

Dat wil niet zeggen dat de werkgever meteen ook verlost is van zijn verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever die denkt dat hij/zij voortaan tot de 42ste week kan wachten met verzuimbegeleiding/re-integratiebegeleiding, snijdt zichzelf stevig in de vingers. Want afgezien van de wettelijke verplichtingen, is het van het grootste belang dat de werkgever de risico’s van een hoger en/of langdurig ziekteverzuim blijft vermijden. En dat kan alleen maar door vanaf dag 1 na de ziekmelding actief in te spelen op het verzuim. Niet alleen vanuit directe financiële belangen, maar ook vanuit het oogpunt van productiviteit, continuïteit, en sociaal beleid, blijft het belangrijk de aandacht voor ziekteverzuim niet te laten verslappen. Ook voor de werknemer zou dit grote nadelige gevolgen kunnen hebben.

Voor werkgevers die verzuimprotocollen hanteren betekent deze wijziging in regelgeving dat ook de protocollen moeten wijzigen. Daarnaast moeten werkgevers die een verzuimverzekering hebben afgesloten goed nakijken of de verzekeraar de 13de weeksmelding wel of niet blijft handhaven. Er bestaan dus zeker wel een aantal valkuilen voor werkgevers vanaf 1 november 2008.

Alle reden om het verzuimbeleid nog eens goed onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen.

* Link werkt niet meer per 3-9-2015 red.

0 reactie(s) op “13e weeks ziekmelding UWV naar 42ste week”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.