2013: geen bullshit management in HRM

14/01/2013 Leestijd: 2 minuten

Geen imposante beleidsplannen, geen gelikte managementplannen, maar een praktische invulling van personeelszaken. Dat is waar werkgevers voor 2013 naar op zoek zijn. De afstemming tussen personeel, productiviteit, omzet en klantrelaties is meer dan ooit van cruciaal belang. “Maar dat is toch altijd al het geval geweest”, zult u denken!?

Bullshit management

Jos Verveen verwoordt het in zijn boek “Bullshit management” heel krachtig: “Waar gaat het werkelijk om binnen onze organisatie?” Hij rekent ondubbelzinnig af met de idee, dat we voor ieder vraagstuk eerst beleid moeten maken om er vervolgens management op los te laten.

Core business

“Waar is ons bedrijf, onze instelling, voor opgericht? Wat was het oorspronkelijke doel dat werd nagestreefd?” Voor iedere organisatie zijn dit essentiële vragen. De beantwoording daarvan zal bepalend zijn voor hoe we het jaar 2013 doorkomen. Daarin zijn alle aspecten van de bedrijfsvoering even belangrijk. Voor personeelszaken betekent dit dat de invulling daarvan niet alleen voor 2013 van doorslaggevende betekenis zal zijn, maar dat het minstens even bepalend is voor de jaren daarna.

Praktijkvoorbeeld

Zoals voor veel bedrijven geldt, staan de resultaten van een middelgroot MKB bedrijf onder grote druk. De productiviteit en omzet dalen, maar het bedrijf zit nog niet in de gevarenzone. De directie zoekt een belangrijk deel van de oplossing in reductie van de personeelskosten. Ze denkt dat er arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Uit gesprekken met mensen op sleutelposities binnen het bedrijf blijkt al snel dat de directie niet over de juiste managementinformatie beschikt, waardoor zij een onjuist beeld heeft over de bestaande problemen.

Na deze constatering is vanuit alle disciplines (financiën, sales, marketing, productie, HRM) gezamenlijk gekeken waar verbetermogelijkheden aanwezig zijn en hoe die zich onderling met elkaar verhouden. Op alle fronten blijken verbeteringen mogelijk, het bedrijf voldoende kansen te bieden de crisis te overleven en zelfs sterker dan tevoren daaruit te kunnen komen. Op basis hiervan is een praktische invulling gegeven aan personeelszaken: de budgetten voor personeelszaken zijn in de juiste verhouding tot de omzetten gebracht.

Van iedere manager en medewerker is vastgesteld of hij/zij de best passende rol vervuld binnen de bedrijfsprocessen. Er is gekeken of iedereen voldoet aan de verwachtingen en de gestelde eisen voor zijn of haar functie. Daar waar er geen aansluiting bestaat tussen deze zaken, zijn afspraken gemaakt hoe de juiste verhoudingen (budgetten) en aansluitingen (functies) wel te bereiken.

Dit bedrijf gaat heel praktisch, zonder bullshit management, het jaar 2013 in.

0 reactie(s) op “2013: geen bullshit management in HRM”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.