4 miljard bezuinigen op de arbeidsmarkt: dramatisch!

15/12/2012 Leestijd: 4 minuten

Het kabinet wil 4 miljard euro bezuinigen op de kosten van de arbeidsmarkt. En in dat bedrag worden niet de sociale uitkeringen meegerekend. Een van de 20 door het kabinet ingestelde commissies moet over deze bezuiniging van 4 miljard in het voorjaar advies uitbrengen. Vooruitlopend daarop beginnen de eerste discussies zich al voor te doen. Voor- en tegenstanders beginnen zich nu al te roeren. En ieder preekt natuurlijk weer voor eigen parochie. Zo vindt de voorzitter van de ABU, branchevereniging van de uitzendbureau’s, dat zij een nadrukkelijker rol moeten krijgen in de re-integratie van langdurig werklozen omdat dit goedkoper en net zo effectief is als de dure re-integratiebureau’s. Maar waar gaan al die miljarden dan werkelijk naar toe en waarvoor worden zij gebruikt?

Afstand tot de arbeidsmarkt

Er begint zich een zeker drama af te tekenen in onze arbeidsmarkt. Nee, daarmee bedoel ik niet de huidige werkloosheid in het algemeen. Ik doel op de grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat zijn zeker niet alleen nog maar de mensen met een handicap. Deze doelgroep ziet er voor de nabije toekomst totaal anders uit dan tot nu toe het geval was.

Wat te denken van de “ouderen”, de 40-50 plussers die nu werkloos zijn. Zij hebben straks een grote afstand tot de arbeidsmarkt, simpelweg omdat ze te lang zonder werk zijn op een “te hoge” leeftijd. Kijk bijvoorbeeld naar de Rotterdamse havens. Vele havenarbeiders zijn er dit jaar op straat gezet; vaak wel na 20-30 jaar, of zelfs langer in de havens te hebben gewerkt. Zij voelen zich afgedankt.

Mensen die langdurig in de Wwb uitkering verblijven. Zij worden moeilijk bereikt door gemeenten en ingeschakelde re-integratiebedrijven. Deze groep is vaak te lang buiten spel geweest om weer zo maar even aan het werk te zetten. En dan is er nog de sterk groeiende groep van Wajongers. Jonge mensen die arbeidsongeschikt zijn en daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen.

Grote groepen werknemers raken buitenspel

Kortom, grote groepen werknemers raken buitenspel in de arbeidsmarkt nu, en in de nabije toekomst. En daarin schuilt een groot gevaar voor stabiliteit in en verdere ontwikkeling van diezelfde arbeidsmarkt.  Om dan 4 miljard te bezuinigen is absoluut een verkeerde actie. Het kabinet, maar zeker ook de Tweede Kamer en de sociale partners, zouden zich nu werkelijk moeten verdiepen in hoe alle gelden voor arbeidsmarktbeleid worden gebruikt. Ook hier doemt het spook van de marktwerking op: UWV werkbedrijf is de “agent/vertegenwoordiger” namens de overheid naar de commerciële re-integratiebedrijven. UWV werkt met de gemeenten samen in de Werkpleinen. De werkpleinen zorgen ervoor dat mensen weer aan het werk komen na werkloosheid. De gemeenten krijgen geld voor re-integratie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn dus vele geldstromen en evenzovele partijen die zich met deze materie bezighouden. En allemaal op hun eigen manier, naar eigen inzicht. En zeker niet in de laatste plaatst iedereen ook met de beste bedoelingen. Maar er is geen of te weinig onderlinge afstemming.

Andere besteding van gelden

Daarom zou ik het kabinet adviseren niet in de eerste plaats te kijken naar bezuinigen, maar juist naar een andere, meer transparante en betere besteding van alle gelden. Niet de “oudere werknemer” omscholen nadat die werkloos is geworden, nee, omscholen zodat hij/zij niet werkloos wordt. UWV zich laten beperken tot de rol van verzekeraar, controleur en betaler van uitkeringsrechten. Wsw, Wajong, en Wwb-regelingen versneld ontschotten tot 1 regeling en de Wsw-bedrijven defintief ombouwen tot arbeidsontwikkelingsbedrijven. Geen geld meer besteden aan niet functionerende commerciële re-integratie trajecten. Gemeenten expliciet ter verantwoording roepen over besteding van de arbeidsmarkt gerelateerde gelden die zij vanuit Den Haag ontvangen, en hun beleid op de lokale en regionale arbeidsmarkt.

Een betere regie van de arbeidsmarktmaatregelen, betere regie van de uitwerking van arbeidsmarktpolitieke beslissingen, leiden tot meer effectiviteit en efficiëntie in het functioneren van de arbeidsmarkt. En het voorkomt dat we straks, wanneer de werkgelegenheid weer aantrekt, “onverwacht” met een heel grote groep mensen te maken hebben die zover van de arbeidsmarkt staan dat zij niet meer inzetbaar zijn met alle (sociale) gevolgen van dien. En een effectief en efficiënt functionerende arbeidsmarkt levert vanzelfsprekend besparingen op!

Daarom is 4 miljard bezuinigen op de arbeidsmarkt werkelijk een dramatisch slechte gedachte.

0 reactie(s) op “4 miljard bezuinigen op de arbeidsmarkt: dramatisch!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *