Aantal ontslagaanvragen bijna gehalveerd

28/09/2022 Leestijd: 2 minuten

We leven in onzekere tijden. De oorlog in Oekraïne sleept nog altijd voort en de inflatie is torenhoog. Desondanks is er ruim voldoende werk voorhanden. De werkloosheidscijfers zijn historisch laag en vrijwel niemand wordt meer ontslagen. Dit laatste blijkt uit cijfers van het UWV.

Sterke daling ontslagaanvragen bij UWV

Indien het je als ondernemer financieel tegenzit, kun je kosten besparen door personeel te ontslaan. Als dat niet in onderling overleg met de werknemer lukt via een vaststellingsovereenkomst, zul je een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redeneren in moeten dienen bij het UWV. Het UWV beoordeelt dan of een ontslagvergunning kan worden afgegeven.

Uit cijfers afkomstig van het UWV blijkt dat het aantal ontslagaanvragen in de eerste 5 maanden van 2022 bijna is gehalveerd ten opzichte van de eerste 5 maanden van 2021. In januari 2022 t/m juni 2022 werden er slechts 1558 verzoeken voor bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd, terwijl dat aantal in 2021 voor dezelfde periode nog 2913 bedroeg. Een afname van bijna 47%!

Werkgevers gaan minder vaak tot ontslag over

Volgens Edwin van Jaarsveld van Ontslagspecialist.nl worden er momenteel sowieso minder mensen ontslagen, zelfs als een werknemer niet goed functioneert. Veel werkgevers hebben gezien de krapte op de arbeidsmarkt moeite personeel te vinden. Nogal wat werkgevers hebben liever een niet goed functionerende werknemer dan geen werknemer(s).

Ter illustratie wijst Edwin op een werkgever die een automonteur in dienst heeft, die structureel te laat op zijn werk komt. Structureel te laat komen is een duidelijke reden voor ontslag. Toch gaat deze werkgever niet tot ontslag over omdat hij dan minder auto’s kan repareren. Nieuwe monteurs zijn namelijk niet eenvoudig te verkrijgen.

Daling WW-uitkeringen, stijging aantal vacatures

Het teruglopend aantal ontslagzaken vindt zijn weerslag in het aantal lopende WW-uitkeringen. In juni 2022 was sprake van een aantal van 160.699 lopende WW-uitkeringen. Een daling van 32,6% procent ten opzichte van juni vorig jaar. In het 2e kwartaal 2022 is volgens het UWV het aantal vacatures met 44% gestegen.

Een paradox op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt reflecteert een paradox. Enerzijds zijn de economische tijden onzeker. Anderzijds gaat het blijkbaar veel ondernemers voor de wind en hebben ze behoefte aan extra personeel dat moeilijk te vinden is.

0 reactie(s) op “Aantal ontslagaanvragen bijna gehalveerd”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.