Assessment: The twain should meet

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Om het leven eenvoudig te maken, onderscheid ik twee soorten werkers. Dat zijn professionals en managers. De eersten doen het werk, de tweede groep maakt dat mogelijk en ziet toe dat het werk daadwerkelijk gebeurt. Het gebeurt eigenlijk zelden dat iemand in beide rollen goed is. Het zijn twee aparte werelden die je grofweg kunt typeren door de volgende tweedelingen:

Plaatje werkt niet meer, verwijderd sinds 13-10-2015, red.

Een manager ‘runt een tent’, een professional oefent zijn beroep uit. Bij managers gaat het over planning & control, werkcycli, targets, output en resources. Professionals hebben het over klanttevredenheid, best practice, inhoudelijke verdieping en willen op een zelfstandige manier hun taak uitvoeren. De belangrijkste conflicten tussen beide groepen gaan dan ook over Autonomie versus Controle.

Belangrijke fouten die gemaakt worden zijn:

  • De manager wil zich met de uitvoering bemoeien
  • De professional wil invloed hebben op het beleid
  • De beste professional wordt manager
  • De manager wil beter zijn in het vak dan de professional

Voor beide groepen geldt: schoenmaker houdt je bij je leest. Managers zetten het beleid uit: dit willen we bereiken. Vervolgens wijst de manager taken en bijbehorende middelen toe aan de professionals. De professional voert de taken op zijn eigen wijze uit en kan daarbij naar zijn inzicht de toegewezen middelen aanwenden. De manager checkt vervolgens of hij de professional kan bijstaan om de resultaten te behalen en checkt ook of de resultaten daadwerkelijk behaald worden.

Als we dit vertalen naar assessment, dan is duidelijk dat we bij de twee groepen naar andere criteria (competenties) moeten kijken. In onderstaande tabel heb ik opnieuw een grove tweedeling gemaakt:

Plaatje werkt niet meer, verwijderd sinds 13-10-2015, red.

Dit zijn natuurlijk slechts indicaties. Wat ik wel duidelijk wil maken is dat we – ook bij assessment – met twee maten moeten meten. Te vaak wordt er van uit gegaan dat er één soort excellente werknemer is, geschikt voor beide rollen. Mijn opvatting is – dat moge duidelijk zijn – dat er sprake is van twee aparte werelden. Op zich niet erg als de bewoners van elk van deze werelden zich dat maar bewust zijn (en de assessoren niet te vergeten). Let the twain meet.

Inspirerende boeken:
Raelin, J. The clash of cultures. (helaas uitverkocht).
Weggemans, M. (2008). Managen van professionals: niet doen! (managementboek van het jaar).

0 reactie(s) op “Assessment: The twain should meet”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.