Cees Harmsen

Als je op bezoek bent bij iemand die je niet zo goed kent, kun je een goede eerste indruk krijgen door een blik te werpen in de boekenkast. Mijn boekenkast met vakliteratuur bevat veel titels die verwijzen naar de  positieve cognitieve psychologie en veel boeken over de veranderende rol van professionals en organisaties in de moderne belevingseconomie.

Dat zegt veel over mij: ik ben sterk gefascineerd door de vraag hoe mensen hun potentiële talenten en loopbaanambities vormgeven en hoe ze hun denkprocessen en mentale vermogens  benutten om hun sterkste versie te creëren. Daarnaast wil ik graag aantonen wat bedrijven in deze turbulente tijden kunnen doen om professionals in staat te stellen grootse dingen te verwezenlijken en betekenisvolle resultaten te creëren voor hun omgeving.

Ik ben actief als spreker, trainer, coach en auteur, en combineer deze rollen met de term ‘mindsetter’. Dit vanuit de gedachte dat onze mindset – de som van onze gedachten, denkbeelden, overtuigingen en opvattingen – bepalend is voor het leven en de loopbaan die we realiseren. Kort gezegd kan onze mindset onze loopbaan maken of  breken. Daarom is het doel van al mijn werk om professionals, in bedrijven en zelfstandigen, een mindset aan te leren waarmee talenten tot bloei komen en zij meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen succes en werkplezier.

Naast de individuele mindset ben ik ook sterk geïnteresseerd in de collectieve mindset van een bedrijf: de heersende cultuur van opvattingen en gewoontes, die ‘onbewust’ bepalen wat een bedrijf presteert en hoe ver een bedrijf kan reiken. Vanuit HRM-perspectief is dit een zeer  interessante invalshoek, die veel aandacht verdient.

De mindset waar ik de laatste jaren veel over schrijf en publiceer is personal branding: het bewust inzetten van je unieke persoonlijkheid en je sterke eigenschappen,  met als doel daarmee waarde toe te voegen aan je professionele reputatie, je organisatie en je omgeving. Ik heb daar drie boeken over geschreven: This is your Wake-Up Call (2008), Opmerkelijke Ik(2011) en Present! (2012)

Langs verschillende wegen wil ik met  deze boeken duidelijk maken in welke opzichten de bedrijfswereld is veranderd en wat dit betekent voor de loopbaanperspectieven van professionals en managers. Een carrière is niet langer een voorspelbaar  pad van management-development, maar eerder schaakspel van mogelijkheden. Zo kan je mobiliteit op de arbeidsmarkt alle kanten opgaan: vooruit, opzij, diagonaal en soms ook achteruit, wanneer dat zinnig is. Deze ontwikkeling wordt versterkt door het gegeven dat werk steeds meer via het ‘Hollywood-model’ gaat plaatsvinden: hoogwaardige projecten waarin specialisten met elkaar een interdisciplinaire klus klaren en daarna op zoek gaan naar een plek in een ander interessant project. De beschikking over toekomstig werk wordt daarmee steeds afhankelijker van  je prestaties in lopende projecten en de vaardigheid om deze prestaties onder de aandacht van je doelgroep te brengen.

Hier ligt een HR-vraagstuk, want veel professionals hebben van nature een afkeer van uiterlijk vertoon en zelfprofilering en verstaan niet de kunst om zichzelf te verkopen. Daarmee doen ze zichzelf te kort, omdat ze vaak op functies onder hun mogelijkheden werken of niet de waardering krijgen die ze op grond van hun prestaties verdienen. Ook voor het bedrijf is dit een gemis, want op deze manier komt veel talent binnen de organisatie onvoldoende tot zijn recht. Het  is mijn streven te laten zien hoe oprechte personal branding deze situatie kan veranderen en voor alle betrokkenen tot gewenste resultaten leidt.

Meer informatie tref je op mijn website: www.mindsetter.nl