Marlin de Bresser

Marlin heeft personeelwetenschappen aan de UvT gestudeerd en een master Labour and Organisation Studies aan de UvA gedaan. Ze heeft daarna in Nederland en Engeland kort in de HR en Recruitment sector gewerkt. Al snel is ze ook als freelancer gaan werken waar ze geraakt werd door de innovatiekracht van startups en MKBers in de creatieve sector. Tevens ging ze haar kennis delen in het onderwijs bij de Fontys Academy for Creative Industries waar ze momenteel lessen verzorgt (o.a in creative leadership) en onderzoek doet naar de rol van leiderschap in het tot stand brengen van innovatie.

Passies en interesse:

Teveel om op te noemen. Op het HR vlak als ik écht mijn interesses mag noemen zou ik het samenvatten als

  • Inzicht krijgen in het van nature ‘messy’ proces van innovatie en de rol van leiderschap op innovatie.
  • De opkomst van startups en creatieve MKB of eenmanszaken als motor in een innovatie economie.
  • De opkomst van de culture officer in HRM. Eindelijk aandacht voor het belang van het creëren van een context, omgeving en ontmoetingsplek. Chief Culture Officer: How to Create a Living, Breathing Corporation. Door Grant McCracken
  • Het einde van de ‘glorification of busy’. We beginnen (gelukkig) eindelijk genoeg te krijgen van ons druk, druk druk gedoe. Lees ook: http://www.nrc.nl/next/van/2015/september/26/alleen-sukkels-hebben-het-druk-1537426  Ik verwacht dat deze shift op den duur invloed gaat hebben op het verloop van carrières en dus op het vak van de HR professional.
  • Talent Management: Sturen op talent in plaats van trainen om zwakke punten weg te werken.

Linkedin
@marlindebresser (twitter)