Martin Hendriks

In de afgelopen jaren kreeg ik steeds vaker en naarmate de tijd vorderde, steeds nadrukkelijker, signalen van mensen om mij heen, dat ik echt eens mijn ideeën over management, leiderschap en aanverwante (HR-) thema’s met de wereld moest gaan delen.  De sprong in het diepe dus gewaagd.

Mijn naam is Martin Hendriks (1970) en ik ben te typeren als een organisatie-activist met veel management-ervaring.
Terugkerende thematieken in mijn loopbaan zijn de spanning tussen vertrouwen en controle, rolverdeling en -opvatting tussen staf en lijn, en het blootleggen, doorbreken en veranderen en verankeren van paradigma’s.

Ik ben geboeid door systeem- en organisatiedynamica; dromen van mensen; en de transformatie waar we met zijn allen in lijken te zitten. Dat dit alles invloed heeft of gaat hebben op wat we doen, hoe we het doen en hoe we er straks wellicht anders tegenaan kijken zijn zaken die mijn interesse hebben. Daarnaast geniet ik enorm van alle vormen van metal, hou ik van dieren en kun je me opvegen met flauwe humor.

Bovenal ben ik de man van Patricia en de über-trotse papa van Sara (2011).
Wellicht ontmoeten we elkaar eens.