Robert Schuurman

Robert Schuurman heeft een brede ervaring in het HR-werkveld.

Robert is in 1989 gestart bij (toenmalig) PTT Post en heeft daar eerst verschillende operationele functies vervuld om vervolgens de overstap te maken naar P&O. In die periode is Robert voor het eerst in aanraking gekomen met vakbondswerk en medezeggenschap. Hij is, naast veel HR-werk, actief geweest als vakbondskaderlid voor de BVPP (de categorale vakbond voor PTT-personeel) en in diverse medezeggenschapsorganen.

Een volgende stap werd gemaakt naar De Unie, vakbond voor Industrie & Dienstverlening. Daar is hij op groot aantal dossiers actief geweest als individueel en collectief belangenbehartiger. In de periode 2003 – 2009 was Robert verantwoordelijk voor het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg bij ING Nederland, AEGON en een aantal andere bedrijven in de financiële dienstverlening.

Sinds 1 januari 2012 is Robert gevestigd als zelfstandig adviseur en rekent arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarktbeleid , HRM en Duurzame Inzetbaarheid tot zijn werkgebied.

Uitgangspunt en drijfveer voor Robert is een integrale benadering van arbeidsmarktproblematiek en HRM. “Om structurele en duurzame oplossingen te vinden voor de huidige en toekomstige uitdagingen van het HRM-werkveld is die integrale benadering essentieel. Je moet out of the box kunnen denken en rekening houden met de belangen van alle stakeholders. Pas dan kunnen evenwichtige oplossingen tot stand komen.”

Sinds 1 januari 2016 is Robert partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (www.npdi.nl) . Door dit partnerschap is Robert nog beter in staat om bedrijven, organisaties en sectoren op maat te adviseren over het onderwerp ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Dit partnerschap heeft onder meer als voordeel dat een aantal methodieken en instrumenten rondom Duurzame Inzetbaarheid exclusief beschikbaar zijn. Robert geeft integraal advies en fungeert als programmamanager/projectleider met een bijzonder focus op arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

Meer over Robert vindt u op: www.stonehenge-consultancy.nl/

Robert op LinkedIn.