Steven Marshall

Het vergroten van de impact van HRM op organisatieresultaten zie ik als mijn persoonlijke missie. Met die missie ben ik sinds 2007 alweer dagelijks bezig door als consultant te werken voor HR-afdelingen in uiteenlopende organisaties. In mijn advieswerk ben ik er gaandeweg van overtuigd geraakt dat HR veel meer toegevoegde waarde kan leveren zien als het vaker gebruik maakt van een bedrijfskundige aanpak, van (gedrags)economische modellen en van de technieken uit sociaalwetenschappelijk onderzoek. Ik zet graag mijn tanden in projecten op het vlak van (de implementatie van) strategische personeelsplanning, HR analytics, HR business cases en HR organisatie en -procesverbetering.

Vanuit de fundamentele vraag ‘Wat doet HR om klaar te zijn voor de toekomst?’ Wil ik in mijn blogs voor Expand proberen mijn eigen denken over methodologische en technologische innovaties binnen HR steeds een stapje verder te brengen. Een ontdekkingstocht dus, die ik graag uit nieuwsgierigheid aanga. Wel met een visie, maar zonder de wijsheid op voorhand in pacht te willen hebben. Een ontdekkingstocht die hopelijk extra interessant wordt doordat u, waarde lezer, er aan bijdraagt met uw visies en ideeën.