Wouter Schoonman

Dr. Wouter Schoonman (1956) is bedrijfspsycholoog met als specialisatie assessment, beoordeling zo u wilt. Hij heeft verstand van psychologische tests, (arbeids)proeven, interviews en andere assessment instrumenten. Hij werkte 20 jaar voor NS als researchpsycholoog (instrumentontwikkeling), vijf jaar voor SHL (een grote, mondiale testuitgever), twee jaar voor Cito 4TP (een keurmerk rond testgebruik) en nu voor het vierde jaar bij Saxion Hogescholen als lector assessment. Daarnaast heeft hij sinds 1983 een eigen consultancy praktijk: Psy Tech industrial psychology. Aanvankelijk een testbureau, tegenwoordig een adviesbureau op het gebied van HRM en met name instrumentgebruik daarbij (competentie-management). Vanuit Psy Tech adviseert hij grote bedrijven op HR-gebied en leveranciers van instrumenten op methodologisch, psychometrisch en ethisch gebied. Hij is lid van diverse (inter)nationale beroepsorganisaties zoals APA, SIOP, ICP, ITC, EFPA, NIP, NVP en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).

Wouter Schoonman is met name geïnteresseerd in de vraag hoe je op deskundige en fatsoenlijke wijze beslissingen over andere mensen neemt: ethiek en professionaliteit. Dat daarbij van alles fout kan gaan door slechte instrumenten, onkundige beoordelaars of beide, is duidelijk. Informatietechnologie, als hulpmiddel bij het ‘meten’ van menselijke kenmerken, heeft al sinds 1981 zijn belangstelling. Zijn proefschrift uit 1989 behandelt de mogelijkheid van ‘adaptief testen’, ofwel testen op maat. Naast dit pionierswerk schreef hij een tiental boeken en zo’n 200 (semi) wetenschappelijke artikelen. Ook verschenen er zo’n honderd columns voor diverse media. Hij is een typisch voorbeeld van een ‘scientist-practioner’: iemand die wetenschap en praktijk wil en kan verbinden.