Bob Kammers

Bob Kammers is als HR Manager bij Solvay actief in de chemische industrie verantwoordelijk voor een tweetal productieplants (NL + BE). Voor beide plants is het verder professionaliseren van het HR-beleid en het vertalen hiervan naar de operatie, het hoofddoel.

Hij doet dit samen met 2 HR medewerkers, die op locatie de operationele werkzaamheden verrichten.

Bob’s passie ligt bij HR, met een grote interesse in de transformatie naar een effectievere, digitale manier van werken. In een industriële productieomgeving wordt HR vaak gezien als een adviesorgaan dat geld kost, geen geld ‘maakt’. Des te belangrijker is het aantonen van de toegevoegde waarde van HR. Alsook het creëren van juiste ‘HR – branding’ als onderdeel van Employer Branding. Immers, geen HR zonder PR.

Via zijn blogs deelt Bob met enige regelmaat zijn (persoonlijke) ervaringen aangaande verscheidene HR  gerelateerde thema’s.