Bedrijven moeten investeren in hun imago

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

In een aardig artikel van onze zuiderburen lees ik dat werknemers steeds meer waarde hechten aan het imago van het bedrijf waar ze voor werken. De reden die hiervoor wordt aangedragen is dat er een algemeen wantrouwen heerst tegenover het bedrijfsleven, in verband met massaontslagen. Op deze stelling volgt een in mijn ogen zeer terecht punt: dat organisaties moeten investeren in hun werknemersbestand en dat HRM’ers zich moeten verdiepen in het voorspellen van het benodigde personeelsbestand. Hieronder ga ik kort aan de haal met de voornoemde argumenten. Waar ik vooral op in wil gaan is het imago-aspect dat genoemd wordt. Het argument is tweeledig: (1) mensen vinden imago belangrijker en (2) het vertrouwen in het bedrijfsleven neemt af.

Imago wordt belangrijker
Zonde dat hier niet benoemd wordt hoe dit wordt veroorzaakt. Terwijl juist deze ontwikkeling ook los van de crisis interessant is. Een drietal trends vormt samen de verklaring voor deze ontwikkeling. De uitgebreide en laagdrempelige communicatievormen waar we tegenwoordig over beschikken, maken dat organisaties meer aandacht moeten besteden aan hun imago, om de eenvoudige reden dat alle negatieve berichten over de organisatie snel boven water kunnen komen. Tel dit op bij schaarste op de arbeidsmarkt (anderhalf jaar geleden en in de toekomst) en de trend dat we als maatschappij zoeken naar waarde, naar zinvol werk.
Kortom, bedrijven kunnen er niet meer omheen dat ze aan hun imago moeten werken.

Imago in crisistijd
De term bedrijfsimago is, zeker in crisistijd, tweeledig. Bedrijfsimago is belangrijk om het vertrouwen van derden, aandeelhouders, etc. te behouden. En om het nodige personeel binnen te houden met uitzicht op een mogelijk economisch herstel. Zeker in Nederland, waar de werkloosheid ondanks de crisis nog betrekkelijk laag is, moeten relaties met huidige werknemers zorgvuldig worden behouden.

Dat brengt me op een laatste punt, want voornoemd artikel spreekt van investeren. Juist nu is investeren een heikel punt, geld is precies het schaarse goed waar een tekort aan is. Hoe investeer je dan in relaties?

Relaties bestaan uit vertrouwen (en geven en nemen?)
En dat is een vrij brede definitie. Het geven en nemen heb ik vooral vernoemd omdat een arbeidsrelatie buiten vertrouwen vaak ook een papieren deel heeft over arbeidsvoorwaarden en dergelijke. Opvallend is dat hier nog geen sprake is van geld. Ik denk dat daar een oplossing op het investeringsvraagstuk moet worden gezocht. Investeer in werknemers door ze te vertrouwen, door ze ruimte te geven. En boven alles: door met ze te praten over wat ze willen. Wellicht komen er dan geen salarisverhogingen boven, maar zaken als ruimte voor ontwikkeling.

Dus ja, investeer in je imago. En doe dat door relaties op te bouwen, door draagvlak te scheppen voor eventuele noodmaatregelen. En doe dat door te praten met de mensen in je organisatie. Kortom: besteed in plaats van geld, tijd en aandacht aan je mensen. Dan krijg je meer terug dan je verwacht.

Beste wensen voor het nieuwe jaar!

0 reactie(s) op “Bedrijven moeten investeren in hun imago”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.