Bent u voorbereid op de wijzigingen van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015?

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling van artikel 7:668a BW. U kunt nu nog anticiperen op de wijziging van de ketenregeling door vóór 1 juli 2015 nog een arbeidsovereenkomst te sluiten met een werknemer of een bestaande arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Tot 1 juli 2015 mag de werkgever nog maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten. De vierde arbeidsovereenkomst wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Als de keten van arbeidsovereenkomsten langer dan drie jaar duurt, dan geldt de arbeidsovereenkomst ook voor onbepaalde tijd. De werkgever kan tot 1 juli 2015 nog voorkomen dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, door de keten te doorbreken met een periode van drie maanden (en één dag). Als het ware een pauze dus.

Met ingang van 1 juli 2015 wordt de maximale duur van de keten verkort van drie jaar naar twee jaar. De werkgever mag weliswaar nog drie arbeidsovereenkomsten sluiten, maar deze mogen tezamen niet langer duren dan twee jaar. Als dat wel het geval is, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De pauzemogelijkheid bestaat ook na 1 juli 2015 nog, maar is verdubbeld van drie maanden naar zes maanden (en één dag).

De nieuwe ketenregeling betekent dus dat er nog maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal twee jaar gesloten mogen worden en dat de minimale onderbreking van de keten zes maanden (en één dag) bedraagt.

Op reeds gesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die na 1 juli 2015 de duur van twee jaar passeren, blijft de oude ketenregeling van toepassing: deze arbeidsovereenkomsten eindigen van rechtswege zonder dat opzegging vereist is. Op arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 worden aangegaan, dat wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 wordt gesloten, is het nieuwe recht van toepassing. Bij voortzetting op of na 1 juli 2015 van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die is geëindigd voor 1 juli 2015, moet rekening worden gehouden met een pauze van zes maanden (en één dag), ook indien al voor 1 juli 2015 een pauze van drie maanden en één dag is verstreken.

De nieuwe ketenregeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten:

  • die overwegend zijn gesloten ter educatie van de werknemer;
  • die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs;
  • op arbeidsovereenkomsten voor werknemers jonger dan 18 jaar en die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken.

Let op, indien u nog voor 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluit, is op die arbeidsovereenkomst nog het huidige recht van toepassing.

0 reactie(s) op “Bent u voorbereid op de wijzigingen van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *