Boeien en Binden

17/08/2008 Leestijd: 3 minuten

Werkgevers zullen fundamenteel anders naar arbeid moeten gaan kijken. Bijvoorbeeld door de huidige focus op de aanwezigheid van werknemers te verruilen voor een focus op prestatie middels contracten die melden wat iemand moet doen, en niet hoe, waar en wanneer.

Werkbeleving

De vijver is veranderd en de vissen ook. Het is de hoogste tijd voor de werkgever om te gaan deelnemen aan een nieuwe vorm van hengelsport.
Het succes van een onderneming is voor een groot deel afhankelijk van de inzet en de motivatie  van de medewerkers.
Of de klanten het bedrijf tevreden verlaten en weer terugkomen, hangt grotendeels af van de prestaties en de (vak)bekwaamheid van de werknemers. Tevredenheid van werknemer en klant staan rechtstreeks met elkaar in verband.

Samenwerking, collegialiteit, cultuur, persoonlijke motivatie en algemene betrokkenheid zijn termen die de laatste jaren veelvuldig opduiken bij organisaties. Veelal staan deze termen onder één noemer, te weten: werkbeleving.

Tevredenheid

Werkgevers hebben baat bij tevredenheid, hogere productiviteit, minder verzuim en lagere kosten. Bedrijven met goed gemotiveerde en tevreden werknemers presteren beter op de aandelenbeurs dan bedrijven met een gemiddelde of lage medewerkerstevredenheid.

De nieuwe professional is goed opgeleid en zelfbewust. Hij is niet meer te lijmen met een zak geld en een glimmende leaseauto. De werknemer anno 2008 zoekt het in immateriële zaken zoals verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, respect, ontwikkeling en verdieping.

Juist omdat een snel groeiend bedrijf hoge eisen aan zijn mensen stelt, is het van belang het volledige HR-instrumentarium te gebruiken. Dit zijn drie mogelijke instrumenten om het team en het individu te optimaliseren en te ondersteunen:

– Coaching;
– Loopbaanbegeleiding;
– Opleiding en Ontwikkeling.

Personeelsbeleid

De wijze waarop ondernemeingen hun medewerkers optimaal weten te motiveren en hun bekwaamheid weet te benutten bepaalt steeds vaker succes. De menselijke factor is de kritische succesfactor. In organisaties blijkt dat met een resultaatgericht HRM en het werken met competenties “winst”is te behalen op het gebied van mens en menssturing. Het succes van een organisatie houdt aantoonbaar verband met het personeelsbeleid.

In jaarverslagen van bedrijven wordt vaak aangegeven dat de kennis en vaardigheden van werknemers bijzonder waardevol zijn voor het bedrijf. Soms wordt zelfs gesproken van `menselijk kapitaal’, dat een belangrijk `activum’ vormt van de onderneming. Maar zelden of nooit vindt men de waarde van het personeel ook werkelijk in geld uitgedrukt.

Ondernemers weten het verschil tussen een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek niet. Ze geven hun personeel salarisverhoging zonder dat daar een verbeterde prestatie tegenover staat.
Voor trainingen houden ze vaak angstvallig de hand op de knip. Stuk voor stuk zaken die moeten veranderen, want een goed personeelsbeleid zorgt op langere termijn voor meer rendement. Het mag inmiddels bekend zijn dat bedrijven die hun personeelsbeleid goed hebben geregeld, gemiddeld een hoger rendement scoren. Investeren in personeelsbeleid loont dus.

Een laatste gedachte

Bij de selectie van nieuw personeel wordt  houding en karakter zeer belangrijk gevonden. Of iemand past binnen het team of de bedrijfscultuur is essentiëler dan welk ander criterium dan ook. Ondernemers redeneren vaak dat ervaring wel op de werkplek verkregen kan worden

Eenmaal binnen spelen weer andere factoren een rol. Hoe behoud je de werknemers en hoe houd je ze gemotiveerd? Dat kan onder andere door het volgen van trainingen, coaching, opleiding en ontwikkeling. Men onderkend weliswaar het nut van “tools”. Maar ondernemers zijn niet scheutig met het bieden van die mogelijkheden. Waarom niet?

0 reactie(s) op “Boeien en Binden”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.