Boekbespreking De Trigger Zone

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Als (HR-)adviseur of coach heb je regelmatig te maken met verandertrajecten. Een onderwerp waarover al vaak geschreven is, maar nog niet eerder vanuit het brein. En dat is precies wat Simon Brands in de Trigger Zone doet. Hij neemt ons mee in de wereld van het brein en beschrijft hoe ons brein bewust en onbewust wordt geprikkeld en hoe ons gedrag daardoor bepaald wordt. De auteur geeft de lezer aan de hand van boeiende en herkenbare verhalen van bekende en minder bekende mensen een inkijk in de processen die zich afspelen in ons brein.

Simon Brands introduceert 13 principes waarop de neuropsychodynamische benadering van veranderkunde wordt gevormd. Deze benadering wordt door hem ‘een samensmelting van de inzichten van de neurowetenschappen en de psychologie’ genoemd en geeft een nieuwe en frisse blik op individuele en collectieve veranderingsprocessen.

De driehoeken van relaties, mentaal leven en conflict leveren mij als coach een zeer bruikbare manier om coachees visueel duidelijk te maken hoe de verschillende krachtvelden van invloed zijn op ons eigen gedrag. Door hiermee te werken kan ook het begrip voor het gedrag van anderen worden vergroot. De kans op succes bij gedragsverandering – uiteraard via de juiste interventie – wordt daardoor aanzienlijk groter.

Dat alleen de intentie tot gedragsverandering niet voldoende is, toont de auteur met verschillende onderzoeken aan. En ook hier een belangrijke les om aan coachees mee te geven: nieuw gedrag moet een zeker repetitief karakter hebben voordat het zich nestelt in de dagelijkse gewoontes. Met 10.000 uur oefenen kun je dus expert worden, je slijpt de patronen in je brein in. Motivatie en beloning zijn twee instrumenten die daarbij de kans op succes nog verder vergroten.

Simon Brands verstaat de kunst om de ingewikkelde werking van het brein terug te brengen naar voor leken begrijpbare materie en daardoor is dit boek zeer leesbaar. Het boek nodigt zeker uit te reflecteren op je gedrag en maakt je bewust van de invloed van je emoties en je verdedigingsmechanismen op het nemen van beslissingen.

De Trigger Zone – Bewust en onbewust prikkelen van gedrag

0 reactie(s) op “Boekbespreking De Trigger Zone”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.