Boekbespreking “HR Impact”

15/12/2015 Leestijd: 4 minuten

Management titels lees je om op de hoogte te blijven, inspiratie op te doen, te zien wat andere organisaties hebben bedacht. Deze week las ik “HR Impact” van Bright & Company uit. HR Impact is een verzameling van 33 artikelen, die allemaal actuele HR thema’s bespreken. De artikelen zijn gegroepeerd in vier groepen: talentontwikkeling, meetbaar HR (“evidence based HR”), sociale innovatie en reflectie (op HR in de af gelopen jaren). Van deze vier groepen is meetbaar HR verreweg het meest interessant, omdat het ons een blik geeft op de toekomst van ons vakgebied. Een toekomst waarin we de (verwachte) effecten van onze projecten kunnen laten zien.
Het is lastig om iets algemeens te zeggen over 33 losse artikelen (en interviews en boekbesprekingen), daarom zal ik er enkele artikelen uitlichten die ik zelf interessant vond. Wanneer u het boek zelf leest, zult u ongetwijfeld hetzelfde doen.

Vergrijzing
Vergrijzing is een hot HR thema, hoewel de arbeidsmarkt voorlopig niet krapper wordt, zijn er toch regio’s en vakgebieden waar vergrijzing de komende jaren een enorm grote rol gaat spelen. Succession planning en buiten Europa werven zijn thema’s die sterk naar voren kwamen. Daarom was ik blij dat HR impact een artikel (p34-37) bevat dat argumenteert vóór het aannemen van oudere werknemers – en wel vanuit het boek ‘Managing the older workforce’, van Peter Capellig en Bill Novelli. Het artikel laat onder andere zien dat de werkloosheid in 2010 onder 45-minners sterk daalde (met 11,4%), terwijl de werkloosheid onder 45-plussers daalde met slechts 1,7%. En dit terwijl ouderen graag willen werken, langer door willen werken én de politiek vindt dat ze langer door moeten werken, namelijk tot hun 67e. Deze situatie is niet houdbaar: uiteindelijk zullen organisaties toch 45-plussers aan moeten nemen.

 

 

HR Impact cover - evidence based HR (HR Impact Cover - Evidence based HR.jpg)

 

 

Evidence based HR
Het belangrijkste deel van HR Impact betreft Evidence Based HR. Een term die nog niet wijdverbreid is, maar dat wel zou moeten zijn. Zoals de naam impliceert gaat het om bewijs: bewijs voor de waarde van HR. Een van de meest sprekende artikelen van dit onderdeel is een interview met Hein Knaapen, HR directeur van KPN. Knaapen laat in dit interview zijn passie voor HR zien (‘als ik had geweten wat de kracht van HR-analytics kan zijn, was ik er veel vroeger in mijn loopbaan mee gestart’) en geeft tegelijk toe dat HR-analytics (meetbaar HR!) nog niet erg op de kaart staat in Nederland. Overigens vind ik de term ‘HR Analytics’ erg leuk, omdat ik eerder al van mening was dat HR veel kan leren van marketing.

Maar op de stelling dat HR meetbaar moet zijn, volgt van oudsher de vraag ‘hoe dan?’. Mensen zijn niet voorspelbaar, is de gedachte. We kunnen niet 100% hard maken wat we doen. Gelukkig hebben de auteurs deze vraag voorspeld en een zeer uitgebreid artikel opgenomen, getiteld ‘De sterkte van HRM meten en evalueren’, door Jeroen Delmotte (gepromoveerd op het meten en evalueren van HRM, aan de K.U. Leuven). Dit artikel beschrijft het belang van het meten van HRM, de soorten metingen die gedaan kunnen worden en kenmerken van sterke HRM systemen en geeft zo een opzet voor hoe meetbaar HRM aangepakt kan worden.

Reflectie op HR
Ook erg leuk om te lezen is het laatste onderdeel, waarin gereflecteerd wordt op ons vakgebied. Sterk was hier het artikel ‘Steve’s Job’, wat uiteraard een woordspeling is op Steve Jobs. Hierin wordt verwezen naar wat Steve zo goed maakte: hij ging niet uit van wat het publiek wilde, hij maakte iets dat zo nieuw was, dat mensen het nog niet konden willen. Zo, stelt de auteur, moet HR ook werken. Natuurlijk moet de lijn ondersteund worden, maar als we alleen doen wat de lijn wil, dan blijven we beperkt tot een administratieve functie. Niks geen strategisch HR. Om mee te praten, aan tafel te zitten, moeten we ook in staat zijn om nieuwe concepten te lanceren.

Wanneer moet u HR impact lezen?
Dit boek is voor iedere HRM’er. Omdat het een overzicht biedt van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen jaren. En dan met name evidence based HR, een thema dat we steeds vaker terug zullen zien. Nadat u geïnspireerd bent door Hein Knaapen, kunt u Jeroen Delmotte u laten vertellen wat u ongeveer moet doen. Naast evidence based HR, biedt HR Impact gelukkig ook genoeg andere onderwerpen, waaronder enkele boekbesprekingen, die samen een mooi overzicht vormen van HR ontwikkelingen. Goed om te lezen als je al even geen vakliteratuur hebt gelezen. En anders als bevestiging: als alle thema’s in het boek u bekend voorkomen, dan bent u helemaal bij.

0 reactie(s) op “Boekbespreking “HR Impact””

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.