Boekbespreking Leiderschap, de achtste eigenschap – Stephen Covey

15/12/2015 Leestijd: 7 minuten

Die mensen die indruk op je maken, die visie hebben en energie. Mensen die een doel hebben en iets bijdragen in het leven. Ken je die? Zo iemand wil covey van je maken.

Covey hakt zijn doel in twee delen op: in het eerste deel helpt hij je je eigen ‘stem’ te vinden: jouw doel, jouw persoonlijke idee. In het tweede deel moedigt hij je aan om anderen te helpen hun ‘stem’ te vinden, leer vragen stellen en het sterke en unieke in anderen te zien en naar boven te brengen.

De kracht van Coveys werk is dat de zeven eigenschappen steeds op elkaar inhaken. De achtste eigenschap bouwt voort op de eerste zeven eigenschappen en Covey verwijst ook herhaaldelijk naar de andere eigenschappen en hun samenhang.

Je stem vinden

Het doel van deze eigenschap is dat we alle onderdelen van ons leven op één lijn brengen. Dan kunnen we zeggen dat we 100% betrokken zijn bij wat we doen. Covey verwoord het zo dat we onze ‘body, mind, heart and spirit’ op één lijn moeten brengen. Om je stem te vinden moet je vinden waar je talent voor hebt, wat je interesseert en wat je oprecht leuk vind om te doen. Daarnaast moet je luisteren naar je geweten, zodat je zeker weet dat je het goede doet.

We kunnen onze stem vinden dankzij drie natuurlijke giften die we hebben:

1. De vrijheid om te kiezen

In de zeven eigenschappen beschrijft Covey heel treffend hoe er tussen iedere actie en reactie een moment is waarop je je reactie kunt kiezen. En hoe je, door oefening, dit moment op kunt rekken, zodat je beter in staat bent je reacties te bepalen.

2. De natuurlijke principes die gedrag bepalen

Positieve reacties op je gedrag komen voort uit eerlijkheid, vriendelijkheid, respect, integriteit en ‘contribution’, wat zich misschien het beste vertaalt als ‘positieve bijdragen’.

3. De vier intelligenties: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel

Onze ‘body, mind, heart en spirit’ hangen samen met onze vier intelligenties: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. Grote leiders ontwikkelen volgens Covey hun mentale energie naar een visie, hun fysieke energie naar discipline, hun emotionele energie naar passie en hun spirituele energie naar hun geweten.

Morele authoriteit speelt een enorme rol voor Covey. Als je in de eerste plaats morele authoriteit hebt, dan bezit je de basis voor leiderschap. Mensen moeten er van overtuigd zijn dat je het goede doet en wilt doen. Als je vervolgens je vier intelligenties ontwikkelt, dan ontwikkel je je eigen stem.

Covey ziet een grote trend in het zakenleven: veel mensen verliezen hun stem. Ze leven hun dagelijks leven zonder inspiratie en gaan alleen naar hun werk om de dagelijkse lasten te betalen. Dit stelt ons allemaal voor een uitdaging: hoe helpen we anderen om hun stem te vinden?

Anderen helpen hun stem te vinden

Net als in de eerste zeven eigenschappen, waar je eerst onafhankelijk moet leren te zijn, voor je wederafhankelijk kunt zijn, moet je eerst je eigen stem vinden voor je anderen kunt helpen hun stem te vinden. Grote leiders helpen anderen om zelfbewust te zijn en hun eigen visie, hun eigen stem te ontwikkelen.

In dit deel heeft Covey het dan ook over organisaties en het leiderschap binnen organisaties.

Leiderschap bestaat uit vier op elkaar voortbouwende activiteiten:

  • Modelling the 7 habits (zelf de zeven eigenschappen leven)
  • Path finding (een weg zoeken)
  • Aligning (op één lijn stellen)
  • Empowering

Modelling the 7 habits (zelf de zeven eigenschappen leven)

Hiermee bedoelt Covey dat we een leider zich pro-actief opstelt, richting geeft aan zijn leven, zijn leven zo managet dat hij zijn doelen bereikt (eigenschap 1, 2 en 3). En dat de leider niet in termen van schaarste denkt, maar in win-win: iedereen moet winnen bij beslissingen. De leider probeert eerst de ander te begrijpen, voor hij begrepen wil worden. En hij zoekt altijd naar synergie, naar oplossingen waarbij het geheel groter is dan de som der delen. Afsluitend: de leider besteed ook tijd aan ‘sharpening the saw’ en probeert zichzelf steeds effectiever te maken.

Voor een uitgebreide samenvatting, lees De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, boekbespreking.

Path finding (een weg zoeken)

De leider, die zelf het voorbeeld geeft, zoekt naar één pad, naar een gedeelde stem. In meer alledaagse termen doelt Covey op het zoeken naar en bouwen aan een gedeelde visie, gedeelde waarden en het verenigen van mensen onder één vlag. Hij verwoordt het ook als “orde scheppen zonder orde te eisen”.

Aligning (op één lijn stellen)

Hier herhaalt Covey het bekende punt dat organisaties overmanaget en onder-leid zijn. In zekere zin wordt er wel gezorgd dat we alles goed doen, maar niet per se dat we de goede dingen doen, of met de juiste intentie. Het doel van alles op één lijn stellen is dat waarden en strategie van de organisatie worden uitgevoerd zonder dat de leider aanwezig hoeft te zijn. Mensen moeten hier intrinsiek gemotiveerd voor zijn.

Empowering

De rol van de leider is overeenstemming te bereiken over doelen (van individuen) die in lijn liggen met de visie en doelen van de organisatie. En om vervolgens mensen verantwoordelijk te houden voor die doelen. Echt empowerment voor Covey is het natuurlijke resultaat van betrouwbaarheid van organisatie en persoon, die mensen in staat stelt om hun potentieel te herkennen en te realiseren.

Afsluitend geeft Covey ons vier disciplines die ons kunnen helpen onze prioriteiten te realiseren:

  • Focus op wat belangrijk is – dus een (zeer) beperkt aantal doelen.
  • Maak een aansprekend scorebord, mensen doen beter hun best ‘when you’re keeping score’*
  • Vertaal doelen in specifieke acties, wekelijkse en dagelijkse taken
  • Hou elkaar verantwoordelijk, altijd

* Dit betekent niet dat je mensen competitief moet maken. Verzin een middenweg. Competitie werkt tegen je als je mensen wilt verenigen onder één doel.

De achtste eigenschap samengevat.

Wie moet de achtste eigenschap lezen?

Als je de zeven eigenschappen nog niet hebt gelezen, lees die dan eerst. Dit boek bouwt er sterk op voort en daarnaast zijn de zeven eigenschappen voor bijna iedereen waardevoller om te lezen. Hoewel De Achtste Eigenschap een aantal sterke stukken heeft, komt het toch over als een verplicht vervolg op de zeven eigenschappen. Waarbij Covey vaak gebruik maakt van voorbeelden en concepten die ook in de zeven eigenschappen voorkomen.

Dit verdient echter een nuance. Hierboven heb ik gefocust op de inhoud van het boek. Maar naast deze inhoud is er door Coveys team enorm veel materiaal verzameld op de website van De Achtste Eigenschap. Er zijn inspirerende videos en meer materiaal verkrijgbaar, die je bij het lezen kunnen ondersteunen. Dit geeft wel het gevoel dat alles uit de kast is gehaald om van dit boek een succes te maken en om het écht waarde toe te laten voegen. En dat lukt, maar helaas haat het boek het niet bij De Zeven Eigenschappen. Gelukkig hoeft dat niet veel te zeggen, aangezien dat een van de succesvolste managementboeken is die er maar zijn.

Dus wie moet De achtste eigenschap lezen? Iedereen die de zeven eigenschappen interessant vond kan zijn ideeën hier sowieso nog een keer opfrissen. Ook mensen die op een positieve manier een draai willen geven aan hun organisatie zullen het zeker een waardevol boek vinden. Bedenk voor je gaat lezen wel of je de ideeën uit het boek echt in de praktijk wilt brengen. Voor Covey heeft kennis en kunnen alleen nut als je het in de praktijk brengt. Aan de andere kant, waarom zou je het boek anders lezen?

 

Het boek is bijvoorbeeld te verkrijgen op bol.com (Engels, of Nederlands als Ebook of samengevat op luistercd).
De auteur nog Expand ontvangt op enige manier commissie als je via deze link iets koopt.

0 reactie(s) op “Boekbespreking Leiderschap, de achtste eigenschap – Stephen Covey”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.