Boekbespreking Outliers, door Malcolm Gladwell

15/12/2015 Leestijd: 4 minuten

Meer en meer lijken we er van overtuigd te zijn dat het goede talent binnenhalen het verschil kan maken voor iedere organisatie. Voor de crisis werd de term ‘War for talent’ vaak gebezigd. En ook verschillende auteurs hebben zich gewaagd aan onderzoek naar wat talentvolle mensen talentvol maakt en naar wat succesvolle mensen succesvol maakt. Malcolm Gladwell behoort tot deze laatste groep en in Outliers onderzoekt hij hoe het komt dat sommige mensen er uitspringen, ofwel ‘outliers’ zijn. Zijn conclusie, als ik vast een topje van de sluier op mag lichten, is dat talent een enabler is, het maakt succes mogelijk, maar het is niet de beslissende factor die we vaak denken dat het is. Naast talent zijn de tijd waarin je wordt geboren én de omstandigheden van die periode ook zeer belangrijk. Later meer over de inhoud, nu kort de opzet:

Opzet van het boek

Outliers bestaat uit twee delen: Outliers en Legacy. Outliers beschrijft voornamelijk hoe talent (of eigenlijk: IQ) niet HET onderscheidende aspect is van succsevolle mensen. In plaats daarvan zien we talloze voorbeelden van intelligente mensen die al dan niet succsvol worden door de omstandigheden waarin ze geboren worden. En die omstandigheden zijn bijvoorbeeld en voornamelijk: het gezin waar je uit komt en de datum waarop je geboren wordt. Een van de leidende onderwerpen zijn de Termites, een groep door psycholoog Lewis Terman samengestelde kinderen, die een gemiddeld IQ van boven de 140 hadden en wiens IQ opliep tot 200. Terman volgde deze kinderen terwijl ze opgroeiden, er van overtuigd zijnde dat zij de nieuwe leiders van America zouden worden. Helaas: het IQ van de kinderen bleek geen sterke voorspeller voor hun succes. Gladwell neemt hier de stelling in dat de omstandigheden hier een veel grotere rol spelen. Die stelling zet hij voort in het tweede deel: Legacy.

 

Boekbespreking outliers Malcolm Gladwell (Boekbespreking outliers.jpg)

 

In Legacy beschrijft Gladwell hoe ver culturele invloed reikt. Hiermee doelt hij niet op de cultuur van een specifiek land (misschien ook wel), maar vooral op vrij specifieke, lokale culturen. Hij laat voorbeelden zien van Amerikaanse pioniers die decennia na hun vestiging in het nieuwe land nog steeds vasthouden aan hun oude cultuur. Legacy is, naar mijn mening, wat minder sterk onderbouwd dan het eerste deel, maar niet minder interessant om te lezen. Wellicht dat de onderbouwing wat achterblijft omdat het onderwerp ook gevoeliger ligt. Hierbij moet gezegd worden dat Gladwell het onderwerp op een bijzonder fijnzinnige manier beschrijft, waardoor zijn kennis van zaken goed naar voren komt.

Witte zwanen aanwijzen terwijl je zwarte zoekt

De manier van argumenteren in Outliers is vrij typisch. Het komt een beetje over alsof er naar zwarte zwanen gezocht wordt, maar ondertussen worden er alleen maar witte aangewezen. Met andere woorden: er worden voorbeelden gegeven om een stelling te ondersteunen, maar er worden geen tegenargumenten ontkracht. Zo staat Gladwell duidelijk achter de 10.000 uren regel en geeft hij voorbeelden van successen: The Beatles en Bill Gates. Maar hij lijkt niet gekeken te hebben of er niet-succesvolle mensen zijn die 10.000 uur geoefend hebben op een bepaald gebied. Als je deze niet zou kunnen vinden, dan zou de 10.000 uren regel pas écht gevestigd zijn. Kortom: de stelling van Outliers had steviger onderbouwd kunnen worden. Hier staat tegenover dat Gladwell zeer diverse en verschillende onderzoeken weet aan te halen, die allemaal zijn punt ondersteunen. Wat zeker bijdraagt aan de geloofwaardiheid. Maar deze wordt helaas nooit compleet.

 

Malcolm Gladwell, dankzij Pop!Tech op Flickr

 

Wanneer moet je Outliers lezen?

Iedereen die invloed heeft op of interesse in onderwijs en ontwikkeling van talent, zou het boek moeten lezen. Het boek heeft op dit gebied een verbredende én verdiepende werking. Het boek is bijna een statement, een manifest, dat zegt: we hebben enorm veel potentieel, maar we vergooien het! En dat is niet nodig, want als we net iets beter begrijpen hoe mensen hun talent en kennis ontwikkelen, dan kunnen we allemaal veel beter zijn in wat we doen. En precies in die boodschap laat Gladwell zijn eigen talent zien: want hij geeft je het gevoel dát we het verschil kunnen maken. Dat talent beter ontwikkelt kan worden en dat er veel meer potentieel is dan we nu bereiken. Dat doet hij impliciet en dat maakt zijn stille oproep tot actie des te krachtiger.

 

Foto van Malcolm Gladwell dankzij Pop!Tech op Flickr.

0 reactie(s) op “Boekbespreking Outliers, door Malcolm Gladwell”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.