Boekreview: de leer(r)evolutie

10/01/2019 Leestijd: 5 minuten

Leren zoals we nu binnen organisaties doen werkt niet. In de Leer(r)evolutie beschrijft Jeroen Busscher zijn nuchtere en duidelijke kijk op hoe leren verandert in de 21e eeuw. Zijn vlotte schrijfwijze maakt het boek makkelijk leesbaar en goed te volgen.

Het boek gaat niet over de traditionele manier van leren. Het is een eyeopener voor de professional die zichzelf onder de loep durft te nemen. De aard van het werk is aan het veranderen. Hij speelt in op het modewoord ‘agile’, waarmee hij doelt op de beweeglijkheid van organisaties. Alles verandert continu en zowel mensen als organisaties moeten daarin mee.

Leren wordt steeds belangrijker. Waarom?

De auteur gaat in op de vraag waarom leren steeds belangrijker wordt. Dat heeft alles te maken met een kantelpunt in de tweede helft van de 20e eeuw. Medewerkers moeten van herhaling in werkzaamheden naar unieke en eenmalige waarde. Dat betekent dat oude methoden niet meer werken. Digitalisering heeft deze herhaling vervangen. Enkel je werk uitvoeren is niet meer genoeg. Het gaat ook om meedenken, initiatief tonen, verantwoordelijkheid nemen en creatief zijn.

De manier van leidinggeven ligt al langer onder een vergrootglas. De auteur gaat daarop in. Hij omschrijft dat er altijd behoefte zal blijven aan mensen die naar een groter geheel kunnen kijken en over een helicopterview beschikken. Maar de belangrijke taak om ervoor zorgen dat hun professionals zich voortdurend blijven ontwikkelen, een kennisnetwerk in de organisatie opzetten en van de organisatie een lerende organisatie maken, verwaarlozen ze. En dat is de essentie van het boek. Mensen die niet in staat zijn hun kennis, vaardigheden, mentaliteit en houding door te ontwikkelen zullen al snel achterop raken vergeleken met hen die dat wel kunnen. De nadruk ligt in dit boek op de houding en mentaliteit; gedrag. Want kennis is niet langer macht. Iedereen kan tegenwoordig alles opzoeken op internet.

Professionals hebben er baat bij een kennisnetwerk op te bouwen. Want werken is steeds meer samenwerken. Als je een beroep kunt doen op iemand die beschikt over andere kennis dan jij, beschik je samen over veel meer denkkracht.

Leren, wat is dat?

De auteur gaat in op het oude begrip ‘Bildung‘ en de comeback hiervan. Bildung betekent zelfontplooiing. Stop met jezelf te zien als de professional waar niks aan bij te schaven valt. Want dat kan betekenen dat je niet meer openstaat voor andere en nieuwe inzichten. Het gaat om je mentaliteit, je manier van kijken, de manier waarop je informatie uit je omgeving tot je neemt, hoe je relaties vormgeeft en hoe je trends en technologische ontwikkelingen kunt betrekken in wat je maakt.

Maar… ze willen niet

Busscher gaat uiteraard in op het meest voorkomende probleem van verandering; weerstand. En de weerstand die ontstaat is logisch. Leren maakt je sociaal kwetsbaar. De manier waarop anderen naar je kijken, hoe je zelf naar jezelf kijkt, de plek in de groep… Alles kan gaan schuiven. Er worden veel zaken beschreven die leren lastig maken, maar ook hoe je deze kunt omdraaien. Geen tijd is zo’n voorbeeld. Leren kost geen tijd, het kost slechts besef.

Leerling, gezel en meester

Om het leren tastbaar te maken gaat de auteur in op de drie dimensies: leerling, gezel en meester.  In de eerste dimensie gaat het om kwetsbaar durven zijn, je eigen ego ter discussie durven stellen. Dat is de kernkwaliteit van de 21e eeuw. ‘Ik’ staat centraal.

De tweede dimensie is gezel. ‘Ik en de ander’ staat centraal. Hoe werk je samen en hoe geef je vorm aan relaties? Dit doe je onder andere door zicht te krijgen op de kwaliteiten van de ander en hoe je deze kunt laten aansluiten op je eigen kwaliteiten. Hiermee kun je relaties begrijpen en samenwerking optimaliseren. Door in een discussie of conflict de focus niet te leggen op de verschillen in belangen maar op het gemeenschappelijke belang kom je ergens.

De derde dimensie is de meester. Als meester weet je wat jou drijft, waarom je dingen doet zoals je doet en waar je naartoe werkt. De meester zoekt naar elementen die verrijken en vindt deze. Daarbij kijk je ook naar de medemens, en niet alleen naar het eigen gewin omdat je weet dat er andere belangen bij betrokken zijn. Je weet waarom je handelt en wat er werkelijk waardevol is in je leven.

Hoe creëer je waarde?

De auteur geeft tips over het creëren van waarde. Timemanagement komt hierin terug, maar ook de omgang met kritiek. Daarnaast wordt er ingegaan op hoe je privé kunt leren. Door zelf op zoek te gaan naar nieuwe inzichten, naar de ontkenning van dat wat je al weet in plaats van de bevestiging, door vragen te stellen (feedask).

Conclusie

Voortdurend nieuwsgierig zijn, op zoek gaan naar nieuwe invalshoeken, open staan voor alle meningen. Dat is het nieuwe Bildung.

Je wordt wel even wakker geschud door het lezen van dit boek en denkt wel twee keer na voordat je je aanmeldt voor een volgende cursus. Reflecteren op je gedrag is key om bij te blijven en dit boek brengt interessante en praktische tips om hiermee aan de slag te gaan. En iets aanpassen in gedrag, tja dat is soms lastig. Kijk maar naar die goede voornemens die je waarschijnlijk voor jezelf hebt bedacht voor dit jaar.. hoe staat het daarmee?

De Leer(r)evolutie van Jeroen Busscher kun je bestellen via Vakmedianet.

0 reactie(s) op “Boekreview: de leer(r)evolutie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.