Boekreview: De mens in de 21e eeuw

15/12/2015 Leestijd: 4 minuten

Verzint u voor zichzelf eens één manier waarop u meer uit uzelf kunt halen in zowel werk als privé leven. Het mag alles zijn – van het meest simpele idee, tot complexe waarden om uw leven op te baseren. Valt het niet mee om iets te verzinnen? Lees dan verder.
In ‘De mens in de 21e eeuw’ doet Bert-Jan van der Mieden een aanzet. Een opstapje, tot heel veel dingen, maar allereerst tot bewustwording. Het begrip bewustwordingsmanagement. Hoe kunt u zich bewust worden van uzelf, uw omgeving?

Inhoud
De breedte van het boek spreekt boekdelen. Vanuit een maatschappij breed perspectief wordt ingezoomd op het invidivu. Bewustwording van een zelf staat niet los van de omgeving van het zelf. Er kan van anderen geleerd worden. En een deel van uw zelf ontstaat in samenspel met uw omgeving. Vanuit deze gedachte worden brede onderwerpen besproken, zoals een houding tegenover religie, anderen, globalisering en het zelf. Door vanuit verschillende standpunten te reflecteren op deze onderwerpen wordt de lezer aan het denken gezet over waarden en normen die hij als vanzelfsprekend aanneemt. En dit leidt tot meer bewuster keuzes en houdingen, zowel in privé als werksituaties.

Vormgeving
Het boek is opgebouwd uit 38 hoofdstukken, die allemaal een aspect van bewustwording bevatten. Aan het einde van elk hoofdstuk worden vragen gesteld over dit onderwerp, zodat de lezer zelf kan nadenken over waar hij staat.
Bijzonder hier is de leesbaarheid en de interactiviteit waarmee het boek is geschreven. De vragen nodigen uit tot nadenken over standpunten die door de lezer wellicht als vaststaande axioma’s worden ervaren. Ook wordt het bespreken van onderwerpen met anderen aangemoedigd. Dat zal zeker leiden tot verhelderende gesprekken.

Een verhelderend boek
De mens in de 21e eeuw was voor mij een zeer verhelderend boek. Verhelderend over mijzelf. Omdat ik tot nu toe nogal abstract ben gebleven zal ik duidelijk maken hoe het boek verhelderend werkt. Twee vragen uit het boek ga ik voor mijzelf nog steeds regelmatig na.

1.Wat droeg deze dag bij aan het uitvoeren van jouw missie en/of jouw doelstellingen?
2.Wat beschouw jij als jouw levenstaak, jouw levensopdracht?

En inderdaad. Natuurlijk heb ik een vaag beeld van mijn levensopdracht. Voorlopig wil ik mijn master afronden, een half jaar backpacken, noem het maar. Maar met enige regelmaat nadenken over wat ik uiteindelijk wil. En daardoor nadenken over wat ik moet doen om daar te komen. En daardoor nadenken over welke rol de afgelopen dag daarin heeft gespeeld, die gewoonte heb ik pas opgepakt na het lezen van dit boek.

Door mijzelf regelmatig met dergelijke vragen te confronteren kom ik tot een helderder beeld waarom ik doe wat ik doe.

Het is aan de sceptici om te denken: dat doe ik al lang! Dat is heel mooi, een goede eigenschap. Maar ‘de mens in de 21e eeuw’ is een zeer breed boek.
Bovenstaande vragen zijn slechts voorbeelden van de verschillende soorten vragen waarmee u geconfronteerd kunt worden. Wellicht is het ook voor u de moeite om het boek eens door te bladeren. Wellicht komt ook u iets nieuws tegen.

De HR professional in de 21e eeuw
Wat is de link met HR? Bewustwordingsmanagement heeft veel raakvlakken met bijvoorbeeld plezierbeleving van het werk. Loopbaanbegeleiders hebben veel baat bij de ervaring zelf een keer begeleid te worden, Zo denk ik dat een HR professional, wiens werk voor een deel bestaat uit het werken aan motivatie op de werkvloer, geluksbeleving op het werk, er veel aan kan hebben zich regelmatig te confronteren met vragen die hem bewust maken. Bewust van wat hij wil, wat zijn omgeving met hem doet. En dus: wat diezelfde omgeving met anderen doet. Wat anderen doen in reactie op die omgeving. Wat in die omgeving anderen kan motiveren, helpen, sturen, begeleiden.

HR professionals die met enige regelmaat vragen tegenkomen over: wat moet ik doen, waar word ik gelukkig van, zullen ‘de mens in de 21e eeuw’ een praktisch boek vinden dat hun bewustwording een stapje verder kan helpen. En die bewustwording kan gaan over wat op dat moment relevant is: zowel privé als werk, persoonlijk of voor een ander. Je leert jezelf kennen door de ander. En je leert de ander kennen door jezelf.
Dat is precies waar het boek voor is geschreven.

0 reactie(s) op “Boekreview: De mens in de 21e eeuw”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.