Boekreview: Fit for the future

08/11/2018 Leestijd: 3 minuten

Waar ik in mijn vorige recensie een schrijver heb aangehaald die aandacht gaf aan het paradigma waarin onze wereld zich bevindt en de uitdagingen voor HR, geeft “Fit for the Future” juist handvatten voor een toekomstbestendig HRM-beleid. Fit for the Future, met bijna 30 gerenommeerde auteurs onder redactie van Sarah Detaille en Annet de Lange, geeft bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt weer. Daarnaast wordt beschreven hoe meervoudige waardecreatie hier een antwoord op geeft, maar ook wat dit betekent voor de communicatievaardigheden van HR professionals.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

De redactie voert je in 13 hoofdstukken en ruim 250 pagina’s langs alle denkbare, moderne begrippen zoals vitaliteitsmanagement, digitalisering, robotisering en de invloed daarvan op onderwijs, samenwerking en leidinggeven. Dit boek past in elke (HRM-)opleiding en is relevant voor iedereen die zich een beeld wil vormen van de skills die we ons eigen moeten maken om onze loopbaan vorm te geven. Ook voor werkgevers is het interessant: het boek beschrijft hoe organisaties aantrekkelijk kunnen blijven voor de generaties die nu de arbeidsmarkt betreden.

Kern van het boek

Het boek schetst hoe HR aanjager kan zijn voor het vinden van een tevredenstellend evenwicht tussen organisatie- en omgevingsbelangen door middel van soorten waarden, zoals financiële, intellectuele, menselijke, materiële, sociaal-relationele en natuurlijke waarden. Hiervoor wordt bijvoorbeeld het OK! model geïntroduceerd en toegelicht. Daarnaast komt waarderend communiceren aan de orde omdat dit houvast biedt bij het strategisch omgaan met spanningen in samenwerkingen: ken de context van het contact (verbreed je blik), ken elkaars drijfveren (verdiep je in verschillen) en zorg voor constructief contact (verken gedeelde perspectieven). Ofwel faciliteer gedeelde perspectieven door het bevorderen van waardevrije communicatie en door bij te dragen aan de acceptatie van verschillen.

De 10 competenties voor succes in 2020

Het leukste onderwerp vind ik de 10 competenties die van groot belang zijn voor het succes van medewerkers in 2020. Dit omdat ik als HR business partner veel belangstelling heb voor de relatie tussen competenties en hun invloed op performance en hoe hieruit voortvloeiend het e.e.a. te faciliteren. Denk aan competenties als virtuele samenwerking of bedenk er zelf die bij jouw omgeving passen. Daarnaast kun je als professional slim sleutelen aan taakinzetbaarheid door het aanbieden van:

  • job crafting (tijd over taken anders verdelen)
  • team crafting (samen de taken anders verdelen)
  • job carving (taken afstoten/overdragen)
  • job slashing (combineren van taken uit verschillende functies) en
  • job innovation (nieuwe taken naar je werk halen)

Dit alles om medewerkers te matchen met de taken van de toekomst. Door medewerkers hier intensief bij te betrekken wordt ook nog eens draagvlak gecreëerd. Zij kennen hun eigen functie en taken het best.

Slot

Wendbaarheid van organisaties is het nieuwe normaal. Doordat er verschillende sectoren en veel praktijkvoorbeelden worden behandeld, onderbouwd met literatuur en (recent) onderzoek is Fit for the future een onmisbaar werk binnen opleidingen zoals bedrijfskunde, organisatiekunde, management, (arbeids- en organisatie) psychologie en opleidingskunde. Maar ook iedere interim professional kan er zijn of haar voordeel mee doen om bij te blijven in de steeds sneller veranderende ontwikkelingen, bijvoorbeeld binnen de zorg, logistiek en onderwijs. Hoe zorgen we met zijn allen voor vitale regio’s en arbeidsorganisaties en hoe houden we werknemers vitaal voor onze samenleving? Het is geen boek dat je in een paar avonden uitleest. Het kan op basis van persoonlijke, beroepsmatige interesse in delen worden gelezen.

Je kunt het boek bestellen via Managementboek.nl

0 reactie(s) op “Boekreview: Fit for the future”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.