Boekreview – Giftig gedoe op de werkplek

07/12/2023 Leestijd: 3 minuten

Het is verfrissend om een boek te lezen over grensoverschrijdend gedrag vanuit een ander perspectief. Het boek gaat terug naar de kern over hoe je giftig gedoe op de werkplek kunt voorkomen vanuit zowel de werkgever als de medewerker. Dit boek geeft veel inzichten in de wereld achter giftig gedrag op de werkvloer en hoe je kunt werken als organisatie, leider en collega aan een sociaal veilige cultuur.

In ‘Giftig gedoe op de werkplek’ omschrijven de auteurs duistere werkomgevingen waar agressief gedrag vaker voorkomt dan we denken. Ze belichten giftig gedrag op de werkvloer en geven expliciete voorbeelden. Met daarnaast een diepgaande analyse over de oorzaken en gevolgen van giftig gedrag kun je je als lezer vanuit verschillende standpunten inleven en de vertaalslag maken naar je eigen werkomgeving.

Wat wordt er bedoeld met giftig gedoe?
Want wat wordt er bijvoorbeeld bedoeld met giftig gedoe? Voor veel mensen is dit een vaag begrip, maar in het boek komt de volgende uitleg hierover naar voren die het verduidelijkt: “Giftig gedoe” is onacceptabel, ongewenst, ontoelaatbaar of grensoverschrijdend gedrag. Het kan ook agressief en onbeschoft gedrag, intimidatie, pesten, corruptie of geweld zijn. De gevolgen zijn te omschrijven als angst en onveiligheid. Een omgeving waarin een toxische cultuur en gedragingen heersen. Oftewel giftig gedoe dus.

Met dit boek willen de auteurs de aandacht vestigen op de schadelijke effecten van giftig gedoe. Giftig gedoe is bijna nooit tot een of twee hoofdpersonen te herleiden. Het gaat om een netwerk of ecosysteem van actoren. Het is geen kwestie van losse incidenten, maar van duurzame en zich herhalende patronen. De inzichten die de auteurs geven over hoe je giftig gedoe op de werkvloer kunt herkennen is zeker van toegevoegde waarde, zowel voor medewerkers als voor leidinggevenden om zich bewust ervan te zijn.

Wanneer moet je bijvoorbeeld extra alert zijn op giftig gedoe?  

  • Bij vage vermoedens, geruchten en roddels over intimidatie, discriminatie, pesten, corruptie en geweld.
  • Organisaties met een grote dynamiek zoals een geschiedenis van ingrijpende en abrupte veranderingen, veel wisselingen in de leiding, onduidelijke koers, veel onzekerheden.
  • Organisaties met een diffuse cultuur zoals onduidelijkheid in rollen en taken, vage waarden en normen, gebrekkige kaders, persoonlijke behoeften die voorrang hebben en onacceptabel gedrag met de mantel der liefde bedekken.
  • Destructief leiderschap: het stellen van onrealistische doelen, hoge werkdruk, rigide opvattingen, zelfzuchtig en narcistisch optreden, geen interesse in ideeën en opvattingen van medewerkers of juist opvallend passief leiderschap.
  • Ongezond volgerschap: onvoldoende doorstroom, leiding die wordt gewantrouwd, afdelingen die zich isoleren.
  • Bij geringe bevlogenheid en ontbreken van intrinsieke motivatie: weinig enthousiasme en positieve energie.
  • En een vrij duidelijke: hoog verloop, hoog verzuim en dalende prestaties.

Hoe pak je giftig gedoe aan?
We hebben allemaal wel gezien hoe het thema ´grensoverschrijdend gedrag´ de media de afgelopen jaren beheerst. Sindsdien zien we overal mensen die zich aandienen als vertrouwenspersoon en claimen dat ze dit thema wel eens even zullen aanpakken. Maar ik betwijfel of een ‘loket’ waar je een klacht kan indienen, waarvoor je dus ook eerst nog een drempel over moet en je je bevindt in een onveilige omgeving. Dit voelt meer als een pleister op de zere wond. Het is natuurlijk goed dat er iemand aanwezig is voor een luisterend oor en waarbij je een melding kan maken, maar de stap erna is belangrijker. Het toxische gedoe zit dan namelijk nog steeds in je cultuur. Belangrijker is om na te denken over met welk tegengif je toxisch gedoe te lijf gaat en hoe je naar een positieve en productieve organisatiecultuur toewerkt.

Dit boek voorziet in bruikbare strategieën en hulpmiddelen om een positievere cultuur te bevorderen en de schadelijke effecten van giftig gedrag te verminderen. En het is zeker nodig om niet de andere kant op te kijken.”Giftig Gedoe op de Werkplek” is een onmisbaar boek voor iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen en aanpakken van negatief en ongezond gedrag in de werkomgeving.

Dit bericht is geplaatst in de categorie(en): Werknemers, HR Varia, Duurzame Inzetbaarheid
0 reactie(s) op “Boekreview – Giftig gedoe op de werkplek”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.