Bureaurecruitment in 2019: 3 opvallende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

28/06/2019 Leestijd: 2 minuten

Het Recruitment Kengetallen Onderzoek van 2019 is onlangs weer beschikbaar gesteld door Intelligence Group. Het Recruitment Kengetallen Onderzoek is hét leidende onderzoek in de Nederlandse arbeidsmarkt naar de belangrijkste kengetallen en beantwoordt de belangrijkste vragen van recruitment managers. In februari 2019 werd het onderzoek uitgevoerd in de vorm van een online vragenlijst onder Nederlandse bedrijven. Recruiters en recruitment managers van corporates (zowel profit als non-profit) en bureaus konden hieraan deelnemen.

1. Recruitment via een werving- en selectiebureau gaat gemiddeld drie weken sneller

Ook dit jaar zijn er weer een aantal zaken die opvallen. Zo blijkt recruitment via bureaus gemiddeld zo’n drie weken sneller te gaan dan recruitment uitgevoerd door corporates zelf. Je zou zeggen dat deze ontwikkeling ervoor zorgt dat organisaties hun toevlucht zoeken bij de bureaus voor lastig in te vullen vacatures, maar verrassend genoeg verwachten deze corporates minder gebruik te gaan maken van bureaus. Tegelijkertijd verwachten bureaus dat het aantal vacatures toeneemt in 2019. Daarnaast zijn er nog een aantal andere opvallende constateringen.

2. Nieuwe technieken voor recruitment worden nog niet veel gebruikt

Om direct contact te kunnen bewerkstelligen maken intermediairs gebruik van recruitmentsystemen, social media tools en referral recruitment. Opvallend is dat detacheerders meer inzetten op referral recruitment, terwijl uitzenders meer in social media tools, tech, en talentpools investeren. De uitzenders innoveren dus duidelijk meer dan detacheerders en werving & selectiebureaus; echter worden nieuwe technieken voor recruitment nog niet (of nauwelijks) gebruikt.

3. Arbeidsmarktdata heeft een positieve invloed op de doorlooptijd van procedures

Naast dit directe contact blijkt arbeidsmarktdata een belangrijke ondersteuning van het recruitmentproces. Hoewel 70% van de bureaus wel data verzamelt, gebruikt slechts 46% van de bureaus deze data ook actief. Met andere woorden; er wordt veel gemeten, maar weinig naar gehandeld. Dit terwijl aangetoond is dat arbeidsmarktdata een positieve invloed heeft op de doorlooptijd van procedures. Bureaus die de data wel gebruiken, hebben een time-to-hire die gemiddeld 12 dagen korter is. In een markt waar de toegevoegde waarde van bureaus voornamelijk zit in de snelheid, is dit een bijzonder gegeven.

Duurzame relaties en arbeidsmarktdata

Bovenstaande constateringen vallen precies in het straatje van Expand. Wij hebben al jaren de duurzame relatie tussen ons en onze klanten en kandidaten hoog in het vaandel staan. We blijven periodiek op de hoogte en weten zo snel te schakelen wanneer wij nieuwe opdrachten binnen krijgen.

Daarnaast maken we sinds eind 2018 ook actief gebruik van arbeidsmarktdata. Dit helpt ons om ons beeld van de markt scherper te stellen en te kunnen onderbouwen met relevante gegevens. Op deze manier kunnen wij onze opdrachtgevers nog beter van dienst zijn en zorgen wij altijd voor voldoende interessante kandidaten, voor welke opdracht dan ook.

(bron: Intelligence Group)

met de tags: bureaurecruitment, onderzoek, 2019, arbeidsmarkt
0 reactie(s) op “Bureaurecruitment in 2019: 3 opvallende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.