Business Spiritualiteit

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

Onlangs was ik, op uitnodiging van Jan Scholtens, aanwezig bij een seminar op Universiteit Nyenrode. Onderwerp? Business Spiritualiteit.  Nyenrode bezit de namelijk een wisselleerstoel Business spiritualiteit* die de komende twee jaar wordt ingevuld door Dr. P. (Paul) de Chauvigny de Blot SJ.

De titel van de leerstoel doet je wenkbrauwen fronsen. Echter is dat ook het doel en niets anders dan dat. In feite heeft de “spiritualiteit” niets met geloof, esoterie of andere religie gerelateerde zaken te maken. Dit wordt namelijk wel vaak verondersteld. In feite gaat het over iets heel anders.  Het gaat meer om de zachte waarde van de bedrijfsvoering en het effect daarvan op de business en op mensen.

Drie waarden
De Blot, hij is inmiddels 82 (!) laat een indruk achter die maar weinig mensen achter kunnen laten. De ontzettend vriendelijk ogende, ietwat gebogen verschijning heeft je aan het luisteren voordat hij een woord heeft gezegd.

De Blot begon met een verhaal waarin hij uitlegde dat het besturen/leiden van een bedrijf op drie waarden bericht. Allereerst kennis, daarnaast de geest ( lees de bezieling) en de interactie tussen mensen binnen een bedrijf.

De Blot heeft daar onderzoek naar gedaan en wat blijkt? 10% van de bedrijven gaat kapot door gebrek aan kennis. Dit lage % is de verklaren doordat je kennis in kunt kopen. 30% gaat op de fles door een gebrek aan interactie en maarliefst 60% moet stoppen door een gebrek aan bezieling. Medewerkers, directeuren, management iedereen moet hart voor de zaak hebben.

Bedrijf? Gezin!
De Blot trok in zijn verhaal voortdurend een verband tussen bedrijf in gezin. Daarbij merkte hij op dat bestraffen niet werkt. Een werkgever die  dus de mededeling doet dat er bezuinigingen zullen gaan komen doet het niet goed. Werknemers worden daardoor angstig en vrezen voor hun baan. In plaats van hard te werken gaan ze rondkijken. Voor een kind is dat hetzelfde. Als je die een taak geeft en er een beloning tegenover stelt zal die dat doen. Dreigt er een straf? Dan trekt het zich terug. Stel dus beloningen in het vooruitzicht in plaats van straf anders wordt de organisatie ziek.

Interactie= stilte+luisteren
Ook de interactie is dus van wezenlijk belang. Volgens de Blot wordt er te veel ruis gemaakt en zijn we niet goed in staat om te luisteren naar anderen. Hierdoor loop je veel informatie mis. Niet alleen van de business ( kansen en bedreigingen) maar ook van je personeel. Zo weet je soms op de manier waarop iemand antwoord, als je vraagt hoe het gaat, wat hij/zij eigenlijk zegt zonder dat je hoort wat die persoon zegt. Zo ook in een gezin. Een ouder hoeft zijn kind maar met een bepaalde blik aan te kijken en ze begrijpen elkaar. Hoe kan dit? Wat is de bron van deze mate van interactie? Het is wel efficiënt in ieder geval. Mensen die goed op elkaar ingewerkt zijn hebben ook maar een half woord nodig. Als uw personeel nu zo eens zou samenwerken?

Kamp
De Blot eindigde met een verhaal over zijn verblijf in een kamp. Het ging me echter niet om het verhaal maar de manier waarop er verteld werd. De gehele zaal was doodstil en genoot duidelijk. Dat kwam door de manier van vertellen van de Blot. Het raakte je terwijl het net zo goed over het doen van boodschappen had kunnen gaan. De Blot kreeg ons mee….

Wat dit voor HRM betekent?
Beziel je personeel en luister nu eens een keer! HR-manager haal uw neus uit de beleidstukken en ga rondvragen, luisteren en leren.Weet u wat voor uw personeel belangrijk is en krijgt u ze mee? Of denkt u het te weten….

Dit blog is geschreven door Paul van Oosterhout

Link werkt niet meer per 25-6-2015, red.

0 reactie(s) op “Business Spiritualiteit”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *