CBR verliezen: meer dan een financieel probleem?

15/12/2015 Leestijd: 4 minuten

Opnieuw is het CBR negatief in het nieuws, omdat zij voor het tweede jaar op rij een miljoenenverlies lijdt. Sommige media spreken over wéér een lijk uit de kast. Kamerleden roepen minister Eurlings op hard in te grijpen. Als een belangrijke oorzaak wordt genoemd dat CBR vele miljoenen euri moet bijstorten in het pensioenfonds. Dit vanwege een miscalculatie van de reorganisatiekosten. Maar is dit wel de werkelijke oorzaak van alle problemen?

Ondanks dat we als publiek slechts kunnen gissen wat er zich precies heeft afgespeeld de laatste jaren, en blijkbaar nog steeds aan de hand is, denk ik dat het CBR probleem niet op zichzelf staat. Ook in deze kwestie wordt de beschuldigende vinger opgestoken naar niet goed functionerende automatisering. Hoevaak hebben we dat al niet eerder gehoord? Bel de belastingdienst, het UWV of een ander overheidsorgaan als er iets fout gaat, en gemakkelijk wordt gezegd dat de computer een fout heeft gemaakt.

Wat werkelijk aan de hand is, en wat we als buitenstaander niet te horen krijgen, is eigenlijk veel dramatischer. Dankzij allerlei (bureaucratische) regels zijn de administratieve processen binnen organisaties tot op de punt en de komma beschreven. Geen probleem dus, zou je zeggen. En daar gaat het nu precies fout! Men denkt dat een beschrijving van processen tot goed functioneren van de organisatie leidt, terwijl dat juist geen enkele garantie biedt. Er moet nog een minstens zo belangrijke stap op volgen: de borging van de processen!

Binnen organisaties, en niet alleen binnen de (semi)publieke sector, wordt veelal vergeten dat het beschrijven van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van levensbelang zijn voor het goed verlopen van processen. Wie is waarvoor verantwoordelijk en bevoegd? Dat moeten we benoemen en vastleggen! Niet met doel nog meer bureaucratie te creëren, maar juist om de kwaliteit van werken te garanderen. Veel te vaak kom ik binnen organisaties de situatie tegen dat men er van uitgaat dat met alleen de beschrijving van processen zaken goed geregeld zijn. Dat de medewerkers alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden kennen. Dat de leiding van de organisatie alle grip heeft op alle binnen de organisatie bestaande processen. Veelal gebeurt dit binnen organisaties die hoofdzakelijk op financiële resultaten worden aangestuurd.

Praktijkvoorbeeld:

Binnen een grote internationale organisatie zijn alle commerciële processen goed beschreven; van salesmanager tot en met de medewerker commerciële binnendienst. Toen ik vaststelde dat er binnen de laatstgenoemde afdeling een functioneringsprobleem bestond en onderzocht wat de oorzaak daarvan was, bleek dat de leidinggevenden binnen deze afdeling wel verantwoordelijk werden gehouden voor het functioneren en de resultaten maar geen bevoegdheden hadden om hun verantwoordelijkheden ook te kunnen dragen. Het gevolg was slechte commerciële resultaten, medewerkers die zich niets van hun ongeloofwaardige leidinggevenden aantrokken, en salesmanagers die zich verscholen achter slecht presterende leidinggevenden commerciële binnendienst wanneer verlies werd geleden.

Het is slechts een voorbeeld van de velen die ik in mijn loopbaan als interim manager en adviseur ben tegengekomen. En wie denkt: “dat maken we nu toch niet meer mee”, helaas, het behoort nog steeds tot de praktijk van alle dag. Nog dagelijks kom ik schrijnende voorbeelden tegen van schade die organisaties oplopen door lijken uit kast als gevolg van het verzuimen de processen, met name de administratieve processen, goed te borgen. En vaak is het dan ook zo dat het fouten betreft die al jaren geleden in gang zijn gezet, nooit geconstateerd en nooit verbeterd zijn, die vervolgens veel geld kosten om ze te herstellen. Een commercieel bedrijf loopt het risico in haar voortbestaan te worden bedreigd door zulke missers. (semi)Publieke organisaties kunnen veelal nog terugvallen op enige vorm van directe of indirecte overheidsteun; de belastingbetaler betaalt dan feitelijk de rekening.

Dat kamerleden nu vragen aan de minister om hard in te grijpen bij CBR is een goede zaak, maar dan wel tot op het bot alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden boven tafel halen. En waar deze niet geregeld zijn dat alsnog doen. En niet in de laatste plaats: de mensen op hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden aanspreken! Ook als dat betekent dat CBR van niet of onvoldoende functionerende personen afscheid moet nemen. Het is een cliché, maar nog steeds geldt dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken die veel, heel veel geld kosten.

0 reactie(s) op “CBR verliezen: meer dan een financieel probleem?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.