De 8 bronnen die de mate van bezieling en groei in je organisatie beïnvloeden

12/07/2019 Leestijd: 8 minuten

Afgelopen week las ik het boek met de titel ‘Bezieling werkt’. Het is geschreven door Hans Wopereis en vermeldt o.a. de 8 bronnen van groei en ontwikkeling in organisaties.

Anno 2019 zien we dat steeds meer mensen hun hart volgen en als ZZP’er starten. Veel professionals willen zich niet meer voegen in systemen en een cultuur van een organisatie. Millennials willen o.a. graag de ruimte en vrijheid hebben om hun tijd zelf in te delen en hun passie te volgen. Ook spreek ik regelmatig werknemers die een hoge werkdruk ervaren en hun motivatie dreigen te verliezen om het werk uit te kunnen blijven voeren. Het aantal mensen dat met een burn-out thuis komt te zitten dan wel begeleiding zoekt om te werken aan het verstevigen van hun veerkracht en vitaliteit groeit dan ook.

Hoe kunnen we het tij keren?

Volgens de schrijver is  de enige weg om deze ontwikkeling te keren, het op zoek gaan naar je bezieling en het durven kiezen om daar vervolgens naar te gaan leven. Dat geldt zowel voor individuen als voor een team of gehele organisatie. Hans gelooft dat er 8 universele waarden zijn die je kunt inzetten om bezieling tot de rode draad te maken in je organisatie en de cultuur van je team.

Waar gaat het om?

Wat maakt een gemeenschap effectief en betekenisvol? Wat zorgt ervoor dat mensen zodanig samenwerken en communiceren dat ze elkaar werkelijk bereiken? Volgens Hans is het antwoord bezieling. Mensen die elkaar vinden in hun passie, in het wezenlijke dat hen drijft en motiveert, die elkaar juist inspireren, voeden en versterken. Het zijn organisaties waar het plezier voorop staat en waar de energie voelbaar en zichtbaar is.

Een nieuwe gedragscode

 • Stuur op bezieling in plaats van op resultaat
 • Geef vertrouwen en weiger te controleren
 • Vraag om het leiderschap van iedereen (persoonlijk leiderschap/ownership)
 • Wees bereid tot zelfonderzoek
 • Neem je verantwoordelijkheid en doe wat je kunt
 • Durf je uit te spreken en elkaar aan te spreken op (on)gewenst gedrag
 • Houd je hart open en wees betrokken

Deze gedragscode kun je leidend maken op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau.

‘’Als je samen een schip wilt bouwen, moet je de werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer hen in plaats daarvan eerst te verlangen naar de eindeloze zee.” – Antoine de Saint- Exupéry

‘In de flow’ zijn

Als werknemers in een flow raken, stralen ze plezier uit en zijn ze niet te stoppen. Ze laten een stroom van inspiratie en energie zien.  Als je in de flow bent, heb je wel doelen, maar ben je daar geen afgeleide van. De activiteit zelf is vervullend genoeg.

Bhagavad gita (een boek uit het Hindoeïsme) beschrijft: je hebt het recht om te werken, maar geen recht op resultaten. Sta jezelf nooit toe motivatie te putten uit de vruchten van je werk, precies zoals je ook niet gehecht moet raken aan nietsdoen. Zorg ervoor dat je gaat houden van wat je doet.

Durven dromen

Bezieling is verbonden met wensen, verlangens en dromen. Alle mooie dingen in iemands leven en alle grote veranderingen en innovaties zijn ooit begonnen met een droom. Een bezielde droom geeft antwoord op de vraag: waaraan draag je bij met je werk en je organisatie? Als je bezield aan het werk bent, heb je het gevoel dat je bijdraagt aan een groter geheel.

Waar in een organisatie vanuit bezieling gewerkt wordt, is de klant voor wie al die inspanningen verricht worden voortdurend in beeld. Men staat voortdurende in verbinding met klanten. In een bezielde organisatie is het ondenkbaar dat een klant niet direct terug gebeld wordt of dat, zonder dat daarover contact wordt opgenomen, een afspraak niet wordt nagekomen. Klanten zijn met recht de belangrijkste personen van een organisatie. Bezieling uit zich tevens in de innerlijke drang om de klant de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden. Als werknemer zorg je er dan voor dat je je werk met volle aandacht en zorgvuldigheid uitvoert.

Een bezielde organisatie

Bezieling is verbonden met de opdracht om onze eigen weg te gaan. Het is ieders taak in dit leven om uit te zoeken wat zijn bestemming is in het werk. Het is belangrijk dat je als werknemer je werk met een positieve instelling en met overgave doet. Als medewerkers met bezieling werken, geeft dat een organisatie richting en een identiteit. Een bedrijf dat werkt vanuit bezieling heeft een duidelijke richting, visie en identiteit. Klanten weten waarvoor ze bij het bedrijf moeten zijn.

Wie bij een bezielde organisatie werkt, merkt dat hij wordt aangestoken door die missie en visie. De ziel van de organisatie geeft energie, inspireert en voedt. Bezieling leidt tot verbinding. Mensen spreken open en vrij met elkaar over wat het is wat hen drijft. Dit werkt aanstekelijk en zorgt voor inspiratie. Uiteindelijk leidt dit tot beter contact tussen collega’s en daarmee een betere sfeer.

De kracht van reflectie

Wie graag wil werken vanuit bezieling, maakt actief ruimte voor stilte, rust en leegte. Bezielde teams en organisaties scheppen momenten waarin de agenda wordt losgelaten en er zonder vooropgezet doel of plan in openheid met elkaar gesproken kan worden.

Het is een uitdaging voor leiders om niet te veel te focussen op resultaten. Resultaten komen immers voort uit bezieling.  Als leidinggevende is het je taak die bezieling te prikkelen en medewerkers te inspireren vanuit hun hart te werken. Als mensen werken vanuit bezieling kun je er als leider op vertrouwen dat mensen gemotiveerd zijn te doen wat ze moeten doen. Stap over op het delen van momenten waarbij plezier en vervulling ervaren wordt.

Stel als leidinggevende vragen als: zijn we nog wel genoeg afgestemd op onze bezieling? Worden we nog geraakt in onze kern? Zo blijft de energie in het team en is deze gericht op  het product of de dienst nog beter kan worden gemaakt. Het plezier zou moeten voortkomen uit het spel, de acties.

Er zou gewerkt moeten worden vanuit moeiteloze en vreugdevolle stroom van energie, die aanstekelijk is voor iedereen die erbij betrokken is en uiteindelijk overspringt op de klant. Dat de klant vanzelf naar je toekomt, omdat hij voelt, hoort en ziet dat er kwaliteit geleverd wordt.

Hiervoor is zelfonderzoek nodig. Hoe beter jij je bewust bent van patronen die bezieling in de weg zitten, hoe sneller mensen in staat zijn weer de energie te herpakken.

Vertrouwen in de organisatie

Waar vertrouwen heerst, is ook een voedingsbodem voor bezieling. Wederzijds vertrouwen tussen je collega’s en jou is een van de meest essentiële voorwaarden om tot een positieve en creatieve werkomgeving te komen. Dankzij vertrouwen ontstaat er een gevoel van veiligheid waarin creativiteit en inzet kunnen opbloeien. Je ervaart ruimte en stimulans om het beste van jezelf in te zetten. Zonder vertrouwen gaat angst regeren en loopt alles steeds meer vast in procedures en regelgeving.

Het geheim is dat waar je vertrouwen geeft, je het ook ontvangt. Vertrouwen zul je op ieder moment weer opnieuw moeten verdienen. Vertrouwen is een keuze. Een keuze om de angst niet te ontkennen, maar te accepteren.

Kiezen voor het uitgangspunt van vertrouwen

Vertrouwen in je team en organisatie wek je om te beginnen door het te geven. Wil je vertrouwen geven, maar blijkt het in de praktijk niet te lukken, denk dan dat het waarschijnlijk niet aan de ander ligt maar juist aan jezelf.

De volgende dingen kun je doen om te kiezen voor vertrouwen:

 • Wees duidelijk over wat je van elkaar verwacht en welke resultaten je wil zien
 • Laat elkaar vervolgens los in hoe de ander de verwachting gaat waarmaken
 • Houd je boven alles aan je woord, doe wat je zegt
 • Maak direct contact als je de beloften toch niet kunt nakomen
 • Beperk je in de samenwerking tot een minimum aan regels
 • Geef niet toe aan de neiging om strategisch te denken en handelen
 • Waardeer het ten zeerste als collega’s eerlijk en op tijd aangeven dat ze een afspraak niet kunnen nakomen, een fout hebben gemaakt of hulp nodig hebben
 • Waardeer dat zeldzame moment waarop iemand in al zijn kwetsbaarheid aangeeft zijn vertrouwen in jou verloren te hebben

Vertrouwen moet ook onderhouden worden. Het vraagt een plek op de agenda zodat mensen er het gesprek over aangaan. Laat tevens gedrag zien dat betrouwbaar is door te doen wat je belooft, afspraken na te komen en eerlijk tegenover elkaar te zijn.

Bewaken van het ‘bezielende principe’

Het is belangrijk om als leider de bezieling levend te houden. Medewerkers moeten zich steeds weer blijven herinneren aan de reden waarom ze samenwerken en wat het bestaansrecht is van de organisatie. Dit heeft voor jou als leider de allerhoogste prioriteit, zowel wat betreft jezelf als wat betreft je mensen. De mensen die jij je het beste herinnert zijn de mensen die het voorbeeld geven door gewoon te zijn door wie ze zijn.

Als je dus ergens voor moet gaan als leider, dan is het wel in het doen van zelfonderzoek en het nemen van verantwoordelijkheid voor de momenten waarop je jezelf tegenkomt.

De bron van zelfonderzoek

Het gaat om de bereidheid van een leider ‘in de spiegel van het leven’ te kijken. Het gaat om de bereidheid met elkaar te onderzoeken welke patronen er ontwikkeld zijn in de cultuur van de organisatie en hoe deze de oorspronkelijke bezieling in de weg kunnen staan.

Ken jezelf. Richt je blik naar binnen en vraag jezelf af wie je bent. Want wie je bent, is wat je krijgt. Wat je oogst is wat je gezaaid hebt. Jouw toekomst begint bij wie je bent, bij wat je al dan niet laat zien van je potentieel.

Durf jij als leider de uitdaging met jezelf aan te gaan? Welke bijdrage lever jij aan de bezieling in jouw organisatie?

0 reactie(s) op “De 8 bronnen die de mate van bezieling en groei in je organisatie beïnvloeden”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.