De aanzegplicht: hoe zit het precies?

23/05/2016 Leestijd: 5 minuten

In de Wet Werk en Zekerheid is opgenomen dat de werkgever één maand voor het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer heeft geduurd aan de werknemer meedeelt of en hoe de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet. Dit staat bekend als de aanzegplicht. Maar hoe zit dat nu precies?

Wat is de sanctie op niet of te laat aanzeggen?
Als u niet aanzegt moet u als boete één maandsalaris extra betalen aan de werknemer. Zegt u te laat aan dan een verhoudingsgewijs deel daarvan, dus als u 1 week te laat aanzegt betaalt u 1 week extra salaris.

Moet ik de boete ook betalen als ik de arbeidsovereenkomst wél voortzet?
Als u een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit die exact hetzelfde is als de vorige dan is er geen aanzegplicht. Dat gebeurt echter zelden, salaris, duur van de overeenkomst of functie zijn vaak anders. Bij een wijziging geldt de aanzegplicht en is dus formeel de boete verschuldigd. Maar in de praktijk zal de werknemer deze bij verlenging maar zelden claimen.

De aanzegplicht: hoe zit het precies?Plaatje dankzij Badroe Zaman op flickr.

Geldt de aanzegplicht ook als ik de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geef?
Ja, want dat is zeker een wijziging, nl. van de duur van de overeenkomst. Ook dan zal de werknemer de boete echter niet snel claimen.

Moet ik de boete uit eigen beweging betalen?
Nee, de werknemer moet hem claimen. En wel binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Krijgt de werknemer bij niet-aanzeggen automatisch een verlenging van de arbeidsovereenkomst?
Nee, dat hangt niet van de aanzegging af. Wel is het zo dat als u niet vóór het einde van de arbeidsovereenkomst een nieuwe heeft gesloten en u laat de werknemer op de eerste werkdag na de einddatum gewoon weer aan het werk gaan, er automatisch een nieuwe arbeidsoverkomst geacht wordt te zijn gesloten op exact dezelfde voorwaarden als de vorige.
Let op, als de werknemer door die nieuwe arbeidsovereenkomst twee jaar of langer bij u in dienst is dan ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en bent u bij ontslag de transitievergoeding verschuldigd.

Moet de aanzegbrief aangetekend verstuurd worden?
Dat hoeft niet, u kunt de aanzegbrief ook overhandigen. Zorg óf dat daar getuigen bij zijn, óf laat de werknemer voor ontvangst tekenen. Vergeet niet daar de ontvangstdatum bij te laten zetten. Zie deze uitspraak Rechtbank Noord-Nederland. Het voordeel van overhandigen is dat u de brief meteen kunt toelichten. Dit kan ongewenst vertrek van de werknemer of lagere motivatie en – productiviteit in de laatste maand voorkomen.

Moet ik rekening houden met vakantie van de werknemer?
Nee, u kunt de aanzegbrief (dan zeker aangetekend) naar het huisadres van de werknemer sturen terwijl hij of zij op vakantie is. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om ervoor te zorgen dat de post tijdens vakantie opgehaald en gelezen wordt. Zie deze uitspraak Rechtbank Rotterdam.

Kan ik ook aanzeggen via e-mail, whatsapp e.d.?
Ja, dat kan. Echter heeft de aanzegging pas juridische waarde als de werknemer erop gereageerd heeft en dus vast staat dat het bericht ontvangen is. Zie deze uitspraak Rechtbank Amsterdam. Dus vraag om reactie, bewaak of de werknemer reageert, en zo niet, doe de aanzegging dan alsnog via een overhandigde of aangetekende brief.

Als ik eerst een maand van tevoren aan de werknemer aanzeg dat ik de arbeidsovereenkomst wil verlengen en ik moet daar later die maand op terugkomen, kan dat dan nog?
Ja, dat kan. Echter zal dan de datum waarop u heeft meegedeeld dat u toch niet ging verlengen gelden als de aanzegdatum (namelijk van de beëindiging). U zult dus op basis van die laatste datum de boete moeten betalen. Zie deze uitspraak Rechtbank Oost-Brabant.

Tip 1: als u verwacht dat er onderhandeld moet worden over de verlenging van de arbeidsovereenkomst, begin daar dan op tijd mee. Zodat u bij het niet slagen van de onderhandeling alsnog tijdig kunt aanzeggen.

Tip 2: agendeer meteen bij het sluiten van elke overeenkomst voor bepaalde tijd de datum waarop u moet aanzeggen of met de onderhandelingen wil starten.

 

Dit artikelverscheen eerder op mijn blog.

0 reactie(s) op “De aanzegplicht: hoe zit het precies?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.