De container van duurzame inzetbaarheid

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

Wat ons dagelijks bezighoudt is eigenlijk: ”Hoe kan ik thema’s uit de container nu op de werkvloer tot uitdrukking brengen. In ‘Jip & Janneke’ taal; bruikbaar naar de ‘waan van de dag’?”

Duurzame inzetbaarheid is ook zo’n containerbergrip. Als gevolg van vergrijzing en ontgroening en het opschuiven van de pensioenleeftijd, wint duurzame inzetbaarheid aan populariteit. Hoeveel merken uw medewerkers daar nu eigenlijk van? Want het gaat wel over hen…

Prachtige verhalen
Gesproken en gecommuniceerd over DI wordt er genoeg. Het naar de praktijk brengen is andere koek. Zo blijkt uit een casus bij een grote organisatie in ‘de post’. De postmarkt is een moeilijke markt en de organisatie moet er veel aan doen om te overleven.
Ondertussen wil zij heel graag overkomen als een voorbeeldbedrijf, een toonbeeld en een goed werkgever. In diverse uitingen wordt een beeld geschetst van ‘de werkgever van morgen’.
En dat wordt ook nog met woorden beleden in drie speerpunten opgesteld:
–    betrokken medewerkers;
–    cultuur & diversiteit; en
–    duurzame inzetbaarheid.
Ambitieuze speerpunten voor een organisatie die het de laatste jaren erg zwaar heeft in een krimpende postmarkt.

Met de speerpunten is niets mis. Het zijn stuk voor stuk natuurlijk goede doelen en prima om ze na te streven. Concreet – voor het speerpunt ‘Duurzame Inzetbaarheid’ – wil het postbedrijf ervoor zorgen dat alle medewerkers productief, voldoende opgeleid, vaardig, gemotiveerd en gezond zijn.

Ondertussen, met de voeten in de klei
In gesprekken op de werkvloer kun je erachter komen hoe dat in de praktijk werkt. Nu heb ik geen grootschalig wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar op verschillende locaties en afdelingen blijkt dat er op de werkvloer totaal geen aandacht aan besteedt wordt.
Op de werkvloer wordt gestuurd op het verminderen van de kosten. Oudere werknemers met grote contracten (25+ uur) worden welhaast het mobiliteitscentrum ingejaagd om ander werk te zoeken.

Een andere ontwikkeling is dat ‘nieuwe’ bedrijfsonderdelen worden neergezet met een toekomstgerichte missie en visie. Met het idee dat daarin met fris elan baanzekerheid ontstaat voor de langere termijn. Veel medewerkers maken dan een overstap, maar ondertussen – vijf jaar later – zijn juist zij allerminst zeker van hun baan. Overcompleet-verklaringen en vervanging door jongere, veel goedkopere ‘collega’s is aan de orde van de dag.

Reorganisaties
Er volgt reorganisatie op reorganisatie. Logisch, want de organisaties is gericht op continuïteit – zij wil overleven onder veranderende omstandigheden. Alles om het hoofd bovenwater te houden in een krimpende postmarkt en toegenomen concurrentie.
En ook dat is noodzakelijk als het gaat om het behouden van werkgelegenheid. Echter: het verschil tussen de uitingen in de media en de waan van de dag – die is zo groot.

En dat terwijl Duurzame Inzetbaarheid een belangrijk onderdeel kan zijn van de oplossing. Ook voor de continuïteit van een organisatie. Maar dan moet het wel leiden tot ‘geïmplementeerd beleid’. Niet alleen mooie volzinnen, maar ook leiderschap en een managementstijl die daadwerkelijk invulling geeft.

Undercover Boss?
Je hoeft geen helderziende te zijn om te begrijpen dat het contact met de werkvloer relevant is. En dat hoeft niet ‘undercover’ zoals in het bekende televisieprogramma. Welnee! Ons advies: Durf het gesprek aan te gaan. Luister, weeg en kom in beweging. Dat is altijd goed voor duurzame inzetbaarheid 😉

Meer lezen? Klik hier voor een whitepaper over Duurzame inzetbaarheid in relatie tot hedendaags managen*.

* Link werkt niet meer per 16-7-2015

0 reactie(s) op “De container van duurzame inzetbaarheid”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.