De externe vertrouwenspersoon levert geld op

03/12/2008 Leestijd: 2 minuten

Sluimerende conflicten en boosheid op de werkvloer zijn belangrijke veroorzakers van verzuim en verminderde arbeidsproductiviteit. Ongemerkt kosten ze organisaties, waaronder ook verenigingen en besturen, handen vol geld. Helaas negeren organisaties de signalen vaak. Betrekkelijk onschuldige verschillen van mening kunnen zo uitgroeien tot zeer ongewenst gedrag, waaronder pesten. Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zijn gepeste werknemers “oververtegenwoordigd” in de categorie langdurig verzuim. Reden waarom de nieuwe Arbowet werkgevers verplicht om pesten op het werk aan te pakken.

Volstrekt onafhankelijk

Met alle respect voor het werk van Arbodiensten, maar het kan zinvol zijn om aanvullend op diens werk een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Werknemers vermijden de Arbodienst vaak, terecht of ten onrechte, en ze nemen ze niet in vertrouwen als het gaat om conflicten en pestgedrag. Er is behoefte aan een volstrekt onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon, zodat gewaarborgd is dat er op korte en/of op lange termijn geen kans op negatieve consequenties zijn voor de betrokkene.

Als externe vertrouwenspersoon heb ik mijn beroepsgeheim en kan ik aan de hand van de gevoerde gesprekken tot een geheel geanonimiseerde advisering komen naar de directie of Raad van Commissarissen toe, waardoor men tot opheffing van dit fenomeen kan komen. Het feit dat men een gesprek aangaat blijft ook geheim. Met de organisatie is af te spreken dat een notaris kennisneemt van mijn agenda en verifieert dat de gesprekken hebben plaatsgevonden. Dat is geen kwestie van wantrouwen, maar van professionaliteit.

Oorzaken vinden en oplossingen realiseren

Als externe vertrouwenspersoon kan ik direct hulp verlenen en in overleg met de betrokkene tot actie overgaan. Door mijn interventies kunnen “de hakken-in-het-zand-medewerker, de mijn-tijd-zal-het-wel-duren collega, de treiteraar, de stiekemerd, de eeuwige mopperaar en de sfeerverpester” voorgoed tot het verleden gaan behoren. Ik kan niet alleen de slachtoffers van deze collegae, maar ook deze personen zelf adequaat begeleiden. Ik analyseer oorzaken en neem deze weg. En ik realiseer oplossingen. Dat is geen loze belofte.

Constructiviteit leidt tot winst in meerdere opzichten

Een en ander betekent niet dat er geen boosheid en conflicten mogen zijn. Kwaadheid is een uitlaatklep en heeft doorgaans een functie. Maar het draait om de wijze waarop iemand kwaadheid uit of erop reageert; in beide gevallen kan er (onbedoeld) veel schade worden aangericht. Ook onuitgesproken boosheid kan de arbeidsproductiviteit doen dalen, terwijl het ziekteverzuim in razend tempo stijgt. Als externe vertrouwenspersoon kan ik het verschil laten zien tussen effectief en destructief gedrag en concrete handvatten bieden voor gedragsverandering. De arbeidsproductiviteit kan met gemak 25% omhoog. Veel schade wordt hersteld en voorkomen en de motivatie van binnenuit wordt weer ontdekt en optimaal ingezet. Dat maakt niet alleen december tot feestmaand!

0 reactie(s) op “De externe vertrouwenspersoon levert geld op”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.