De nieuwe visie op outsourcing

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Het lijkt wel of outsourcing uit de belangstelling verdwenen is.

Outsourcing – het overdragen van (een deel van) een bedrijfsactiviteit – is een ontwikkeling die jaren geleden sterk opkwam en veel aandacht kreeg. Je kon spreken van een ware hype en veel bedrijven deden aan deze ontwikkeling mee, soms ingegeven door collega’s die ook meededen. Het werd gezien als dé oplossing voor de problemen waar organisaties mee geconfronteerd werden. Outsourcing hield de belofte in dat de bedrijfsvoering eenvoudiger, efficiënter en flexibeler zou worden. Het management kon zich weer concentreren op de kernactiviteiten. Een goede ontwikkeling vond men, want dat waren immers de zaken waar men van huis uit goed in was.

olafoutsourcing (Olaf Outsourcing.JPG)

Zo verdwenen bij veel bedrijven (delen van) ICT afdelingen, bedrijfsrestaurants en de bedrijfsbeveiliging uit de eigen organisatie en werden deze overgedragen aan derden. Deze ontwikkeling werd later gevolgd door de uitbesteding van bijvoorbeeld de salarisadministratie, de financiële – en de logistieke functie. Echter de gouden belofte van outsourcing werd lang niet altijd nagekomen. Een rapport van Gartner stelt zelfs dat 30% van de outsourcingsprojecten niet de verwachte voordelen voor het bedrijf brachten. Als oorzaken noemt Gartner zaken zoals het ontbreken van een goede voorbereiding en van  een goed projectmanagement en een goede projectstructuur. Ook kwamen op het moment van outsourcing zwakke punten van de organisatie zoals het ontbreken van uniforme bedrijfsprocessen, aan het daglicht.

Is outsourcing nu uit de belangstelling van ondertekeningen verdwenen?
Nee, de ontwikkeling heeft zich doorgezet, zij het dat het onderwerp veel minder dominant in de publiciteit aanwezig is. Outsourcing is een nog steeds een proces dat bijdraagt aan een efficiëntere  organisatie. Ook nu onderzoeken organisaties de voordelen van de uitbesteding van hun facilitaire afdelingen, hun vastgoeddiensten en kwetsbare afdelingen.

Als  – en dat leert de recente geschiedenis ons – daarbij gelet wordt op een aantal belangrijke randvoorwaarden, dan kan outsourcing een oplossing zijn om een organisatie efficiënter, flexibeler en professioneler te maken. De visie met betrekking tot outsourcing is echter wel gewijzigd: outsourcing wordt nu gezien als een businesscase waar voor de uitvoering een gedegen projectorganisatie en –structuur nodig is.

Outsourcing begint met een gedegen voorbereiding en de vraag: zijn wij als organisatie klaar voor outsourcing en de gevolgen daarvan? En net als in het voetbal geldt ook hier dat een stevige voorbereiding, een effectief spel- en aanvalsplan en een gedegen training geen garantie is voor een overwinning, maar de kans daarop wel sterk doet stijgen.

Wellicht speelt voor u op dit moment, op korte of lange termijn het vraagstuk van outsourcing. Als u wilt weten hoe u zich gedegen kunt oriënteren en voorbreiden op outsourcing, vraag dan de gratis checklist aan (mail: olafotten.oim@planet.nl ).

Meten is weten; gissen is missen!

0 reactie(s) op “De nieuwe visie op outsourcing”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.