De noodzaak van verandering

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Dat de meeste verandertrajecten mislukken is niks nieuws. Dat mensen hun gedrag pas gaan veranderen als er een noodzaak is waarschijnlijk ook niet. Hoe komt het dan toch dat het lijkt dat veel verandertrajecten worden opgestart en instrumenten worden ingezet zonder een duidelijke noodzaak voor de betrokkenen? Een ‘waarom’ van het verandertraject.

In de HR vakbladen en in gesprekken met collega’s hoor ik nog heel vaak dat ze inzetten op het ‘wat’; strategische personeelsplanning, beoordelingssystematieken, functiewaardering, Lean etcetera. Ik hoor nog weinig over waarom ze een instrument inzetten. Wat is de verandernoodzaak om te kiezen voor een nieuw beoordelingssysteem? Waarom wil je beoordelen?

Ik zie vaak uitgebreide beoordelingsmethodieken waarin jaarlijks beoordelingsgesprekken moeten worden gevoerd waarvan de leidinggevenden zich afvragen wat daar de noodzaak en meerwaarde van is. HR is dan vaak geneigd om achter leidinggevenden aan te jagen zodat ze op tijd de formulieren invullen of trainingen te geven zodat de gesprekken wel goed gevoerd worden. Maar als we heel eerlijk naar onszelf zijn: waarom voeren we deze gesprekken? Voeren we ze om disfunctionerende medewerkers op te kunnen sporen? Of juist om talenten op te sporen om zo aan talentontwikkeling en opvolgingsplanning te kunnen doen? Of willen we de normaalverdeling voeden? Pas als we voor onszelf de ‘waarom’ vraag eerlijk hebben beantwoord kunnen we ook kijken of de instrumenten die we inzetten (het ‘wat’) wel de juiste zijn.

In deze tijd waarin steeds vaker aan stafafdelingen gevraagd wordt om hun toegevoegde waarde aan te tonen zullen wij als HR-mensen steeds vaker in de spiegel moeten kijken en ons afvragen ‘waarom’ we de dingen doen die we doen. Of durven we dit eigenlijk niet? Het vergt moed om soms ook te onderkennen dat wat we doen eigenlijk helemaal niet nodig is. Dus collega’s kijk eens wat vaker in de spiegel en neem tijd voor de ‘waarom’ vraag.

0 reactie(s) op “De noodzaak van verandering”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.