De (v)aardige HR professional

20/07/2012 Leestijd: 3 minuten

Voor een nieuwe activiteit ben ik met een mooi team een HR tool aan het ontwikkelen. Dat gaat uit van een zeer innovatief model dat gebruik maakt van meerdere parameters voor afstemming tussen vraag en aanbod. Klinkt wat geheimzinnig en dat is het ook nog even de komende tijd. Maar de tool wordt op dit moment, na een “time to market” van meer dan 15 jaar, geproduceerd. Voor deze mooie reis verzeilden we in de discussie over het verschil tussen vaardigheden, competenties, inzichten enzovoort. Nou, dat is een oeverloos verhaal. Vraag het aan HRM-ers of aan managers of aan Google. Overal lopen deze begrippen door en over elkaar heen. Zelfs in de competentiecatalogi van gerenommeerde bureaus zie je de verwarring terug. Is het ontwarren van deze knoop nuttig? Ja, voor onze tool wel. Mijn analyse in deze blog focust op vaardigheden en begint bij Wikipedia.

Wikipedia

Wikipedia zegt: een vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem op te lossen. Vaardigheid wordt veelal vergaard door ervaring. Een vaardigheid wordt in een lesdoelstelling omschreven onder de vorm “kunnen”: (WR: in tegenstelling tot het “kennen” door kennis te vergaren, theorie te bestuderen):

  • de leerlingen kunnen zich uitdrukken in het verleden;
  • de leerlingen kunnen een lichtschakelaar plaatsen;
  • de leerlingen kunnen moderne kunst waarderen.

De eerste doelstelling is een verbale, de tweede een psychomotorische, en de laatste een affectieve vaardigheid.

Een mooie driedeling

Wikipedia levert zo een hele mooie driedeling, waardoor een scherp toetsingskader voor vaardigheden wordt geschapen:

  • (Mond!): (non)Verbale communicatieve vaardigheden (spreek-, luister,- presentatie-, verkoop- en onderhandelingsvaardigheden)
  • (Handen!): Psychomotorische vaardigheden (alle “technische” vaardigheden, letterlijk: handelingsvermogen, dus ook administratieve vaardigheden)
  • (Hart!): Affectieve vaardigheden (intermenselijke vaardigheden, inlevingsvermogen, onderhouden van relaties, waardering uitspreken)

Dit is duidelijk onderscheidend van inzichten en competenties, deze zijn veel meer persoons(DNA)afhankelijk, terwijl een vaardigheid dus kan worden aangeleerd door ervaring. Vind ik een helder beeld en de moeite waard om mee te nemen in onze tool.

De HR professional

Gelijk maar even toepassen op de HR professional. Hoe herken je aldus een “vaardige HR professional”? Verbaal zal de HR professional zo’n beetje alle variaties moeten beheersen, soms in meerdere talen. Met de focus op spreken NA het luisteren (dat is ook een (non)verbale vaardigheid). Het spreekt voor zich dat de HR professional over uitstekende presentatievaardigheden dient te beschikken. Het psychomotorische is volgens mij beperkt tot het bedienen van de PC in al zijn varianten en wellicht rijvaardigheid bij het bedienen van meerdere vestigingen, met een lichte voorkeur voor het beheersen van administratieve vaardigheden.

Tot slot

En dan affectieve vaardigheden. Daar rekent Wikipedia (en inmiddels ik ook!) de voor HR essentiële coachingsvaardigheden (is iets anders dan een coach “zijn” van nature!)), managementvaardigheden (hoeft geen genetisch bepaalde leider te zijn dus!) en inlevingsvermogen. Ook het onderhouden van relaties is onmiskenbaar een vaardigheid voor de HR prof. En zo zijn we ook bij de (v)aardige HR professional, want de verzuurde, in zichzelf gekeerde, uitvoerende HR functionaris hebben we niet nodig. De HR prof staat midden in de organisatie en het leven en weet wat zijn omgeving van hem of haar nodig heeft en weet zijn vaardigheden optimaal in te zetten.

0 reactie(s) op “De (v)aardige HR professional”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.