Deel 1: verslag ronde tafel bijeenkomst over leeftijdsbewust personeelsbeleid

18/10/2006 Leestijd: 3 minuten

Op dinsdag 3 oktober 2006 organiseerde Expand haar eerste Ronde Tafelbijeenkomst. Het centrale thema van deze bijeenkomst was  ‘Leeftijdsbewust Personeelsbeleid”.  

Signalen
Wij hadden al eerder vanuit ons netwerk de signalen opgevangen dat leeftijd en mobiliteit speerpunten zijn binnen de meeste organisaties. Het aantal deelnemers vanuit ons netwerk was dan ook groot. Zo’n twintig HR eindverantwoordelijken waren aanwezig om met elkaar te discussiëren over leeftijd en mobiliteit.

Lezingen
De bijeenkomst opende met een tweetal lezingen die verzorgd werden door deskundigen op dit gebied. De eerste lezing kwam van de hand van Drs. R. Peters, auteur van het boek “Leeftijdsbewust Personeelsbeleid”. De tweede lezing werd gegeven door Drs. P. Vermunt, loopbaancoach en eigenaar van Themis Loopbaancoaching. Beide heren schetsten ieder vanuit hun eigen deskundigheid en dagelijkse praktijk de situatie rondom leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Strekking
De heer Peters vertelde over zijn onderzoek naar mobiliteit van oudere werknemers. Hierbij ging hij verder in op mogelijke oorzaken voor het feit dat de meeste organisaties nog geen vertaalslag gemaakt hebben van ideeën naar concreet beleid. De heer Vermunt richtte zich voornamelijk op het sturen op vitaliteit. De voorwaarden voor een goed leeftijdsbewust beleid hangen sterk samen met de leeftijdsfase waarin de medewerker zich bevindt. Hij maakte daarin onderscheid tussen drie fasen. Deze fasen zullen in een toekomstig artikel nog uitgebreid op dit weblog aan bod komen.

Gesprekken
Na deze lezingen, die al voldoende stof tot gesprek opleverden, ging men in twee groepen verder met de discussie.Tijdens deze ronde tafelgesprekken werd er vooral geleerd van elkaars ervaringen en werden inhoudelijk discussies gevoerd over het onderwerp. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel in het cafégedeelte. Leuk was te zien dat de discussie zich daar voortzette.

Vervolg
Het was een geslaagde bijeenkomst, waarbij de aanwezigen ook hebben aangegeven, dat het zeker voor herhaling vatbaar is. Expand neemt deze uitdaging graag aan. Wij zullen, voorlopig met een frequentie van één maal per kwartaal, ronde tafelbijeenkomsten gaan verzorgen.

Speerpunten
De bijeenkomsten zullen iedere keer één van de speerpunten van het huidige HR vakgebied als onderwerp hebben. De opzet zal in grote mate overeenkomen met die van de afgelopen bijeenkomst. We zullen starten met één of meerdere lezingen over het te behandelen onderwerp. Daarna zal er met gelijken uit het vakgebied de discussie plaatsvinden.

Discussie op het weblog
Om het interactieve karakter kracht bij te zetten zullen we de verslaglegging van de bijeenkomsten op het weblog plaatsen. De komende weken zal er elke week een artikel geplaatst worden over dit seminar. Zo heeft iedere HRM-er de mogelijkheid om deel te nemen zo kunnen we de discussie blijven voortzetten.

Wilt u meer weten over deze bijeenkomsten of wilt u deelnemen?
– Dan kunt een e-mail sturen naar petra.brondgeest@expand.nl
Het contactformulier invullen
– Of bellen naar 073-6155980

0 reactie(s) op “Deel 1: verslag ronde tafel bijeenkomst over leeftijdsbewust personeelsbeleid”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *