Denk eens anders, doe in doelgroepen!

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

Boven het maaiveld uitsteken is niet des Nederlanders: “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. En voor mensen die onder hetzelfde veld uit dreigen te zakken staan er rijen hulptroepen klaar. Hulp, om zo snel mogelijk weer op het gemiddelde te komen. Zodat we allemaal zo ongeveer gelijk zijn. Dat begint al op de lagere school en zet zich vervolgens op iedere trede van de maatschappelijke ladder verder door.

Wij HRM professionals werken hard mee aan het in stand houden van dit status quo. Gebonden door collectieve afspraken met vakbonden, ondernemingsraden en andere stakeholders prediken we gelijkheid. Met de CAO als bijbel in de hand en de (on)geschreven regels in het achterhoofd denken we het collectieve belang te bewaken.

Een paar jaar geleden leek met de flexibilisering van arbeidsvoorwaarden een andere richting te worden ingezet. En toen leeftijdsbewust personeelsbeleid voorzichtig van jargon naar modekreet dreigde te promoveren was er hoop. Hoop op een stevige beweging naar minder monovorm personeelsbeleid. Helaas hoor je er niemand meer over, want het is crisis. En ‘never waste a good crisis’, toch?

Toch biedt een pluriforme benadering van het Human Resource Management ook nu kansen. Twee zaken zijn daarbij belangrijk: denk in doelgroepen en organiseer op beleidsmatig niveau. Om met het laatste te beginnen, deze benadering gaat verder dan het individueel uitruilen van wat arbeidsvoorwaarden. We zoeken de juiste, gebalanceerde mix en inzet van personeelsinstrumenten die ook voor de langere termijn zorgt voor de meest effectieve inzet van een specifieke doelgroep medewerkers. Arbeidsvoorwaarden, maar ook functie-inhoud, ontwikkeling, opleiding, beoordeling enzovoorts.

De medewerkers in een doelgroep delen een bepaalde, specifieke drijfveer richting hun werk. Denk aan herintredende moeders die parttime willen werken, studenten die buiten kantooruren hun studiefinanciering aanvullen of oudere medewerkers met een lang dienstverband. Het ruikt naar stigmatisering en heeft daarmee een gevaarlijk randje. Maar als het doel is om de belangen van de organisatie en die van de doelgroep ook voor de langere termijn beter op elkaar te laten aansluiten kunnen beide hier van profiteren

Neem bijvoorbeeld moeders. Lange en regelmatige aanwezigheid op de werkplek is vaak lastig. Daar tegenover zijn er veel moeders die voor hun kinderen op een hoog niveau gewerkt hebben. Maar nu min of meer gedwongen op een lager niveau werken. Zowel organisatie als medewerker zijn niet helemaal tevreden, maar accepteren het status quo.

Door bijvoorbeeld bij de inrichting van functies en loopbaanpaden rekening te houden met de (on-)mogelijkheden van de doelgroep ontstaat een win-win situatie. Denk aan de combinatie van thuiswerk mogelijkheden en/of duobanen, coachen in plaats van leidinggeven en belonen met tijd in plaats van geld.

Een ander veelvoorkomend status quo is rondom oudere medewerkers met een langer dienstverband. Opnieuw is niemand echt tevreden. De organisatie accepteert vaak een lagere productiviteit en ziet als enige alternatief hoge afkoopsommen. Medewerkers hebben moeite met aanhaken, voelen zich niet gewaardeerd en zitten daardoor hun tijd maar uit. Maar zij bezitten ook veel kennis en ervaring, zijn loyaal aan de organisatie en hebben in de informele hiërarchie vaak een belangrijke plaats. Door rekening te houden met de belastbaarheid is er winst te boeken op verzuim gebied. Individuele opleiding en ontwikkeling zijn minder belangrijk voor deze doelgroep. Maar een win-win situatie is te vinden in rollen als trainer/coach, vertrouwenspersoon of als lid van de Ondernemingsraad.

Met het definiëren van doelgroepen, het identificeren van hun drijfveren en het inrichten van een gebalanceerde en passende set van personeelsinstrumenten valt er veel te winnen. Zowel voor de korte als lange termijn. En door deze benadering handig te gebruiken bij haar arbeidsmarkt positionering kan de organisatie makkelijker (verborgen) talent aantrekken. Een nieuwe doelgroep?

0 reactie(s) op “Denk eens anders, doe in doelgroepen!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.