Dieptepsychologie: leiderschap

18/09/2018 Leestijd: 3 minuten

Volgens Van Dale’s woordenboek is de definitie van leiderschap ‘leider-zijn’. Voordat je anderen kunt leiden, is het zaak je eerst eens af te vragen wat dit betekent voor jou en de groep die je gaat leiden. Vanuit welke motivatie geef jij leiding over je eigen leven en werk? En hoe wil je anderen gaan leiden? Binnen de dieptepsychologie hebben we veel aandacht voor het eigen leiderschap. Hierbij gaat het over de verbinding met het eigen authentieke zelf.

In de dieptepsychologie gaat het bij authentiek leiderschap in de eerste plaats om zelfkennis. Authenticiteit gaat over eigenheid en betrouwbaarheid en dit zijn eigenschappen die vragen om zelfreflectie. Om tot een diepgaand inzicht in het Zelf te komen is moed en bereidheid nodig. Wat mij betreft is deze kennis van het zelf een voorwaarde voor het leidinggeven aan anderen. Kennis van de eigen zwaktes en sterktes zorgen voor meer inlevingsvermogen. Ook dit is een belangrijke eigenschap van een goede leider. Als je je kunt inleven in de ander, dan weet je hoe je hem/haar moet bereiken en engageren. HRM’ers weten allemaal dat engagement tot betere resultaten leidt.

bospad
Zelfkennis gaat natuurlijk over veel meer zaken dan alleen leiderschap, maar bij (toekomstige) leiders komt dit onderwerp uitgebreid ter sprake in de dieptepsychologische praktijk. Wellicht is het interessant om een paar voorbeelden te noemen van waaruit medewerkers het leiderschap op zich nemen. Zo zijn er mensen die thuis de oudste waren en voor wie het nu vanzelfsprekend is om het voortouw te nemen. Ook kom ik als psychologe mensen tegen wiens ouders een allochtone achtergrond hebben en die vroeger thuis van alles moesten regelen omdat ze de enigen waren die de Nederlandse taal goed spraken. Daarnaast zijn er mensen die thuis de jongste waren en een sterke drang hebben om zich te bewijzen en de leiding te nemen.

De voorbeelden zijn natuurlijk onuitputtelijk, maar waar het om gaat is dat je ten diepste begrijpt wat jouw persoonlijke beleving is als het gaat om leiderschap. Als je als oudste altijd al de leiding nam, dan kunnen daar ook hele vervelende gevoelens aan kleven. Misschien was je wel jaloers op de vermeende zorgeloosheid van je jongere broers en zussen. En als je als kind van allochtonen overal mee naar toe moest omdat je ouders geen Nederlands spraken, dan heb je je misschien wel eens kapot geschaamd bij de huisarts of de gynaecoloog. Als jongste kind dat zich zo graag wil bewijzen, vraag je misschien soms wel eens te veel van jezelf (en ook van anderen!).

Waar het om gaat is dat je precies begrijpt hoe het bij jou zit en wat je erbij ervaren hebt aan mooie en pijnlijke dingen. Als je jezelf echt gaat begrijpen dan kom je bij het authentieke deel. Vanuit dat deel ben je ook in staat om binding te krijgen met anderen. Voor een leider is dit van essentieel belang. Het geeft je het inzicht om op te merken als er sprake is van machtsspelletjes of pesterijen in jouw team en de wijsheid om hierop te reageren. Doordat je zelf de diepte bent ingegaan om te onderzoeken hoe het zit met jouw drijfveren en wat er ten grondslag ligt aan jouw competenties, ben je in staat om deze ook bij een ander te zien en omhoog te halen.

Weet jij al hoe het zit met jouw leiderschap? Kun jij richting geven aan je eigen leven en ben je bereid om ook anderen te leiden? Wat associeer jij met leiderschap? Komen er dan positieve of negatieve gedachten en gevoelens omhoog? Ik ben benieuwd!

0 reactie(s) op “Dieptepsychologie: leiderschap”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.