Doe-het-zelf HRM

15/12/2015 Leestijd: 4 minuten

Tijd om een nieuwe term uit te vinden: doe-het-zelf HRM. En waarom? Wereldwijd lijken HRM afdelingen niet tegen hun taak opgewassen, zo blijkt uit een onderzoek van PriceWaterhouseCoopers.

In het kort komt het onderzoek er op neer dat 9 van de 10 topmanagers een probleem ervaart met het aantrekken en behouden van personeel. Het onderzoek was er op gericht “waarom HR niet meer deed om het eigen bedrijf te helpen”. Opvallend is dat (1) CEO’s werving, selectie en binding in eigen hand houden en (2) dat HR haar aanwezigheid nog niet tot op bestuursniveau heeft opgeschroefd, terwijl dit al jarenlang op de agenda staat. Verder moet nog gemeld worden dat (3) ondanks dat werknemers als topprioriteit worden gezien, HR niet aan belang wint. Volgens het artikel twijfelen CEO’s zelfs of hun personeelsafdeling de noodzakelijke veranderingen om talent binnen te halen aan kan.

Conclusies
Uit die drie opvallende punten kunnen we globaal 2 elkaar uitsluitende conclusies trekken.
1. HR is het zwarte schaap, krijgt wel de verantwoordelijkheid voor w&S en binden&boeien, maar niet de middelen om dit uit te voeren.
2. HRM-ers wereldwijd zijn incompetent en verdienen het dat hun afdeling opgeheven wordt.

Nogal stevige stelling? Toch moet het een van de twee zijn. Dat 9 uit de 10 topmanagers niet tevreden is over de resultaten is een feit. Hoe dat komt kunnen we niet duidelijk uit het artikel halen. Duidelijk is er onvrede over de mogelijkheden van de HR afdeling, maar duidelijk wordt ook dat er van HR meer gevraagd wordt, zonder extra te investeren.
En laten we wel zijn, we kunnen er niet van uitgaan dat HRM-ers wereldwijd incompetent zijn. Laten we de oplossing daarom in de andere richting zoeken.

Doe-het-zelf HRM
Veel van de CEO’s lijden dus onder het doe-het-zelf HRM. De personeelsafdeling is niet in staat de W&S en het binden&boeien uit te voeren, dus lossen zij het zelf op. Ik vind het een zeer bijzondere ontwikkeling, blijkbaar hebben CEO’s daar tijd voor. Prima. Dat er naar de HR afdeling wordt gewezen met de opmerking dat zij niet in staat zijn om te doen begrijp ik niet.

Laten we wel zijn. Werknemers zíjn topprioriteit. Zonder een adequate hoeveelheid personeel gaat je bedrijf ten onder. Dus je moet personeel werven, je moet ze opleiden, je moet ze binden en je moet ze boeien. En daar heb je een HR afdeling voor. Een afdeling met mensen die speciaal zijn opgeleid om die taken uit te voeren. Wanneer je meer nodig hebt van deze afdeling, bijvoorbeeld door een krappe arbeidsmarkt, investeer je er meer in. Wanneer mensen op die afdeling niet in staat zijn hun taak uit te voeren, zoek je naar andere mogelijkheden voor dat personeel, net als personeel op elke andere afdeling. Maar goed, mijn punt is duidelijk: HRM is deel van het bedrijf en loopt op dezelfde motor: geld, motivatie, personeel. Zonder brandstof werkt het niet.

Oorzaak van het probleem?
Waar het probleem van de HR afdeling precies ligt is erg moeilijk vast te stellen. Ik heb bovenstaand onderzoek als een voorbeeld genomen, om een aanzet te doen, waar moeten we het probleem zoeken? Dit is zeker niet het eerste onderzoek of artikel dat het nut van HR in twijfel probeert te trekken. Iets waar ik als bedrijfsfilosoof maar al te graag op in ga. Wel durf ik een balletje op te gooien wat de oorzaak betreft. Ik denk dat HR haar resultaten niet volledig meetbaar kan maken. Voornoemd artikel beschrijft dat HR afdelingen daar blijkbaar weinig aan doen (3 indicatoren per afdeling? Schande!). Desalniettemin kun je aan personeel niet alles meten. Behandel je ze goed, dan blijven ze langer, maar hoeveel langer? Zonder die meetbaarheid is het moeilijker je resultaten te presenteren. Maar toch betwijfel ik of dat het complete antwoord is. Als dit probleem reëel is, dan is er meer aan de hand.

Conclusies#2
Ik begrijp niet hoe een probleem uniform bij een afdeling als geheel terecht kan komen. Of hoe ‘de toekomst van HR’ in twijfel kan worden getrokken. Laten we de feiten onder ogen komen: werkzaamheden ten behoeve van personeel zijn nodig. We leiden HRM-ers op speciaal voor die taak. Als de afdeling HRM niet in staat blijkt die taak uit te voeren, dan moet gekeken worden naar een oorzaak en een oplossing. Vingerwijzen zonder duidelijke argumenten is wel erg makkelijk. Of je laat gewoon je CEO al het werk doen en bijklussen als doe-het-zelf HRM-er.

0 reactie(s) op “Doe-het-zelf HRM”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.