Economische crisis: reorganiseren of opschonen?

22/11/2008 Leestijd: 4 minuten

Het vooruitzicht op een recessie, langdurend of kortdurend, veroorzaakt veel onrust; dat is inmiddels wel duidelijk. Links en rechts vallen al rake klappen onder het personeel. Veel bedrijven, met de automobielindustrie voorop, schrappen al arbeidsplaatsen en er dreigen al ontslagen. Het kabinet besluit, waarschijnlijk vanmiddag, over het al dan niet invoeren van werktijdverkorting. De vraag is echter of er sprake is van noodzakelijke reorganisaties vanwege de economische crisis of werd het toch al tijd dat organisaties en bedrijven de boel eens zouden gaan opschonen?

Gevolgen voor werkgever en werknemer

Uiteraard is het verschrikkelijk wanneer je als werknemer om je heen de werkgelegenheid ziet verdwijnen; zeker wanneer je meemaakt dat er geen of onvoldoende werk meer is en er mensen ontslagen gaan worden. De gedachte dat de regering dan bereid is om via werktijdverkorting de eerste klap op te vangen kan dan een heel geruststellende zijn. Maar kun je jezelf als werknemer dan ook daadwerkelijk gerust voelen?

Wat moet er nu gebeuren?

Verblind door de successen en alle profijt van de vrije marktwerking ging het de bedrijven en organisaties voor de wind. Nog nooit zijn er zoveel mensen financieel zo sterk gegroeid als de afgelopen decennia. Dat gold ook voor de bedrijven. Maar nu er zand in de machine komt, moet er ineens keihard worden ingegrepen.

Er is al langere tijd van verschillende kanten gewaarschuwd voor de huidige economische situatie. Toch bleven de spreekwoordelijke bomen tot de hemel groeien. Maar wat nu? Moet er worden georganiseerd of moeten bedrijven gaan opschonen?

In veel gevallen denk ik dat het om opschonen gaat. Zoals de automobielindustrie in Amerika moet omschakelen naar betere en efficiëntere produktiemethoden, zo moet er in meer situaties worden opgeschoond; zoals banken weer terug moeten naar hun core-business. Dat geldt zeker ook voor de toeleveringsbedrijven. Die ene grote afnemer die nu in de problemen komt en ineens minder of niets meer afneemt heeft te lang in de waan geleefd dat de economische groei niet op kon. De toeleverancier die daarin is meegegaan, heeft feitelijk niet anders gedaan.

Hoe ga je als bedrijf nu verder?

Daarom zal ieder bedrijf, zeker ook in het MKB, bij zichzelf te raden dienen te gaan waar zij staat en hoe verder. Wat is onze core-business? Welke bedrijfsactiviteiten kunnen ervoor zorgen dat de risicospreiding zodanig is, dat het bedrijf niet wordt meegezogen in de malaise van “instortende” grote afnemers?

Ieder bedrijf dat nu wordt opgeschoond en haar activiteiten en bedrijfsprocessen herinricht, zal na de moeilijke economische tijd van dit moment alleen maar sterker in de markt staan. Tijdelijke ingrepen als werktijdverkorting zijn dan slechts cosmetisch en zullen geen werkelijke oplossing blijken te zijn. Het risico dat werknemers hiermee worden gesust, maar niet daadwerkelijk geholpen zijn, is levensgroot. Wie garandeert hen dat ze op termijn weer terug kunnen keren in hun baan? Het zou realistischer zijn ervoor uit te komen dat bedrijven moeten opschonen; terugkeren naar de basis. En dat dit tot het verlies van banen zal leiden, is zeker een feit; het tegelijk wel de broodnodige duidelijkheid. Zachte heelmeesters, hoe goed ook bedoeld, maken stinkende wonden; dat geldt ook in deze kwestie.

De eigen positie

Niemand zit te wachten op het verlies van zijn of haar baan. Geen enkele werkgever zal zich lekker voelen wanneer er personeel moet worden ontslagen. Tegelijk is het voor datzelfde personeel wel een signaal eens goed na te denken over de eigen positie. Zoals de bankmedewerkers die voor zichzelf echt wel geweten hebben dat er ooit een kink in de “goud geld verdiendende kabel” zou komen. Zo zullen veel werknemers zichzelf best wel eens de vraag hebben gesteld: “Hoelang kan het goed gaan binnen ons bedrijf?”

Conclusie

Er bestaat, ondanks de (aanstaande) recessie, best nog een goede arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers binnen de bedrijven zijn heel goed in staat samen de situatie voor het eigen bedrijf te beoordelen. Zeker binnen de MKB bedrijven bestaan die mogelijkheden. Wanneer de werkgever de moed heeft te overleggen met zijn medewerkers en naar hun ideëen te luisteren, hen stimuleert mee te denken in de bedrijfsdoelstellingen, onstaat er creativiteit en kan worden volstaan met opschonen en hoeft er niet te worden gereorganiseerd.

Waar er wel de noodzaak tot reorganisatie bestaat, moet dat gewoon daadwerkelijk worden uitgevoerd. Duidelijkheid naar alle medewerkers, naar leveranciers, naar afnemers, naar klanten. Niet pappen en nat houden en het personeel proberen “rustig te houden” door hen via werktijdverkorting tijdeljk in de WW te laten stromen.

Dit is niet alleen een kwestie van deugdelijk bedrijfsbeleid, maar bovenal ook een kwestie van verantwoord personeelsbeleid.

0 reactie(s) op “Economische crisis: reorganiseren of opschonen?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.