Eerste verslag ronde tafel bijeenkomst over e-recruitment en e-assessment

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

Deel 1: De presentaties
Vorige week maandag (5 maart) vond de tweede rondetafel bijeenkomst van Expand plaats. Ruim 20 HR eindverantwoordelijken van organisaties uit ons netwerk hadden zich aangemeld en waren aanwezig om met elkaar te discussiëren over e-recruitment en e-assessment.

De tweede editie van de ronde tafel bijeenkomst werd geopend door een tweetal lezingen, verzorgd door Marc Drees en Wouter Schoonman. Vanuit hun eigen deskundigheid schetsten zij beiden een beeld over e-recruitment en e-assessment.

Onmisbaar

Centraal in het betoog van Marc Drees stond het belang van internet in de hedendaagse werving&selectie en hoe dit in verhouding staat tot de huidige krappe arbeidsmarkt. Aan de hand van een statistische onderbouwing liet hij zien dat online recruitment een ontwikkeling is die zich in de afgelopen tijd in een stijgende lijn heeft ontwikkeld. Alle deelnemers zijn het ermee eens dat het tegenwoordig vrijwel ondenkbaar is om het internet uit te sluiten in het werving&selectieproces. Doordat kandidaten steeds meer online zijn en verwachten alles online te kunnen regelen is het voor bedrijven van groot belang in deze behoefte te voorzien.

Belang van de kandidaat

Een van de belangrijkste conclusies die Marc Drees trok was dat het voor bedrijven tegenwoordig van belang is om vanuit de kandidaat te denken en niet zozeer vanuit het bedrijf. Om in contact te komen met kandidaten die zich tegenwoordig op de arbeidsmarkt begeven zouden bedrijven zich moeten afvragen waar zij als bedrijf voor staan en hoe zij dit naar buiten brengen zodat potentiële nieuwe werknemers zich hierdoor aangetrokken voelen.

Huidig onderzoek

Marc Drees is momenteel bezig met een interessant onderzoek naar internet sites van AEX genoteerde bedrijven en hoe hierop wordt omgegaan met kandidaten. Zijn bevindingen van de corporate sites van o.a. ING, Getronics en Fortis staan in de weblog van Expand. Hieruit komt ook duidelijk naar voren hoe slecht het gesteld is met het online solliciteren op deze sites: moeilijk vindbare vacatures en langdurige processen om online je sollicitatie achter te laten.

Het verbaast de deelnemers dat dergelijke gerenommeerde bedrijven zo achter blijven in hun online selectieprocedures en zij vragen zich dan ook af welke bedrijven er dan wel voldoen. Zijn er ook bedrijven die het wél goed doen?

Wouter Schoonman over e-assessment

In zijn betoog liet hij de deelnemers zien dat e-assessment een uitstekende tool is om het “spel” van selectie te spelen. Assessments ziet Wouter Schoonman daarbij als ruilproces. Het proces van e-assessment moet zich daarbij aanpassen aan de kandidaat waarbij voor iedere inspanning een beloning gegeven moet worden. Dit zal volgens Wouter Schoonman de motivatie van kandidaten verhogen. Wanneer kandidaten merken dat zij geen onnodige inspanningen hoeven te leveren en de daadwerkelijk geleverde inspanningen worden beloond zal dit leiden tot een hogere kwaliteit van de selectieprocedure.

Bedrijven zouden zich bij online selectieprocedures de volgende vragen moeten stellen: wat zet ik in en wat zet ik er tegenover? En ook: hoe kan ik het ruilspel eerlijk en valide spelen?

Volgende week in deel 2: de discussie die volgde na de presentaties en een aantal opmerkelijke quotes…

0 reactie(s) op “Eerste verslag ronde tafel bijeenkomst over e-recruitment en e-assessment”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.