Finance is in the lead

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Onderzoek uitgevoerd door de Econimist Intelligence Unit (EIU) toont dat de afdelingen finance en strategy de meest invloed heeft op strategische bedrijfsbeslissingen.  Tevens komen zij tot de conclusie dat HR en IT de minste invloed hebben.

Helaas ontbreken gegevens om te bepalen of bovenstaande een representatief onderzoek betreft waarvan de uitkomsten onomstreden zijn. Dit neemt niet weg dat het weinig verbazing wekt te lezen dat HR en IT de minste invloed hebben op beslissingen, finance is duidelijk in the lead. Organisaties worden voornamelijk op cijfers gestuurd. Mede vanwege deze invloed van finance bestaat het CEO-gilde voornamelijk uit voormalige boekhouders die de onderneming dan ook aansturen op boekhoudkundige wijze.

Ooit waren er nog bevlogen ondernemers (een bestuurder in loondienst beschouw ik nadrukkelijk niet als ondernemer, deze past slechts op de zaak van een ander) die met flair, drive, toewijding en met name gevoel een onderneming runden. Hoe anders is het tegenwoordig; tegenwoordig tellen kille financiële berekeningen en prognoses zwaarder dan echt ondernemen. De menselijkheid is verdwenen. Echt ondernemen is risico’s nemen, gevoel volgen,  door bevlogenheid en passie binding met en commitment van  de medewerkers krijgen. Dit alles met als doel een geweldig bedrijfsresultaat waar iedereen zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd.

V.w.b. de positie van HR en IT; zij hebben de op financiën gerichte trend ongetwijfeld gezien en hebben het laten gebeuren. In de huidige werkelijkheid waarin het simpelweg om harde cijfers draait, is maar al te vaak gebleken dat HR niet kan meekomen. Vaak bleek HR niet in staat aan te tonen welke meetbare meerwaarde ze heeft voor het bedrijf. Het is vaag gebleken, niet meetbaar en daarmee heeft zij zichzelf buitenspel gezet, ze speelt geen rol van betekenis meer bij strategische bedrijfsbeslissingen.

De invloed van een bepaalde afdeling is eigenlijk geen interessant onderwerp, het is geen wedstrijd welke afdeling de meeste invloed heeft, het gaat om het bedrijfsbelang, niet het afdelingsbelang. Het is spijtig en zelfs verwijtbaar dat een bepaalde vakdiscipline (lees=finance)  zo sterk bepalend is dat daarmee andere specialismen in de verdrukking raken. Het niet over de volle breedte benutten van aanwezige kennis in het bedrijf is een gemiste kans. Het zou de machthebbers in bedrijven sieren indien zij nadrukkelijk andere afdelingen actief betrekken bij het bedrijfsproces. Sta open voor de input van andere specialisten. Begrijp dat zij niet de taal van finance spreken, zij zijn immers geen finance-experts.

HR kan en moet zakelijk zijn in haar opstelling, maar het enkel cijfermatig aansturen van een bedrijf is het  andere uiterste. Waar van HR verwacht mag worden dat zij zaken meer meetbaar maakt, mag van finance verwacht worden dat zij openstaat voor andere inzichten die niet altijd meetbaar zijn.  Vertrouw elkaar, versterk elkaar en breng een beetje van dat gevoel en passie terug dat bij veel bedrijven lijkt verdwenen. Willen de nieuwe Freddy Heineken en Hennie van der Most opstaan?

0 reactie(s) op “Finance is in the lead”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.