Generatie D(uurzaam)

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

De behoefte aan groei, verandering en vernieuwing is universeel, we willen een betere wereld en duurzamere organisaties, ook vanuit eigenbelang. Generatie X of Y, babyboomers, senioren, uit alle bevolkingsgroepen danwel werknemersgeledingen is er een vraag naar vernieuwing van leiderschap, waarden en richting. Leiderschap dat opnieuw richting geeft en houvast biedt, terwijl we weten dat verandering een constante factor is, daarvoor, weten we, is de wereld te dynamiek en te complex. Dit vraagt ook om andere visies op ondernemen en organiseren en vooral op veranderen en het besturen en faciliteren daarvan.

Het is aan de leiders van vandaag richting te geven en waarden en principes te definiëren. Dat vraagt om leiders die begaan zijn met de toekomst , een groot besef hebben van de betekenis van duurzaamheid en met passie innovaties kunnen leiden van de samenleving, organisatiecultuur, producten en diensten en daarbij inclusief de dialoog aangaan met al hun stakeholders.

Er is een andere manier van denken nodig om de problemen van vandaag op te lossen en we zullen andere werkwijzen moeten volgen, diversiteit moeten benutten en de kennis die we juist niet erkennen danwel verwachten een stem moeten geven.

Om zo’n klimaat te creëren is leiderschap gevraagd dat vanuit identiteit en met authenticiteit aandacht geeft aan een aantal actuele verschuivingen:

•         Van geslotenheid van bestuurskamers naar transparantie en verantwoording;
•         Van eenzijdige communicatie naar dialoog en samenwerking;
•         Van aandacht voor winst naar aandacht voor waarde;
•         Van zicht op korte termijn, naar zicht op lange termijn;
•         Van geld en rendement naar mens en talent;
•         Van mens als medewerker naar medewerker als mens;
•         Van veranderen van het bestaande naar creëren van iets nieuws;
•         Van schoksgewijze verandering naar dynamische aanpassing;
•         Van partieel denken naar integraal denken en werken, vanuit het geheel.

Verandermanagement vraagt daarom om vernieuwing, een meer dynamische en organische aanpak waarbij er zowel top-down als bottom-up gewerkt wordt, alle talent en kennis in de organisatie voortdurend wordt benut en er gedrag wordt gestimuleerd om telkens te kijken naar wat beter en anders kan om aan de doelstellingen en verwachtingen van betrokkenen te blijven voldoen.  Dit vraagt ook om voortdurende alertheid van alle medewerkers,  dialoog, transparantie van managementinformatie en het stimuleren en faciliteren van innovatiegedrag door de gehele organisatie, als onderdeel van de maatschappelijke dynamiek. Een organische aanpak omdat een organisatie geen gesloten systeem is, maar open en voortdurend in contact staat met haar omgeving. Zonder die open interactie en voortdurende aanpassing sterft zo’n organisatie uit. Veranderen moet je niet alleen managen maar vooral leiden. De generatie duurzaam is niet gebonden aan leeftijd, het is een beweging, die zich laat leiden door waarden. Een generatie die een toekomst voor navolgende generaties in ieder geval de mogelijkheden wil geven die ons vandaag worden geboden.  Wanneer leiderschap en management deze generatie D(uurzaam) gaan omarmen start een niet meer te stoppen proces van duurzame innovatie.

Hoe kan HR dit faciliteren?

0 reactie(s) op “Generatie D(uurzaam)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.