Haal het beste uit jezelf en je team met de TMA: Talenten Motivatie Analyse!

03/10/2019 Leestijd: 5 minuten

Related image

Als HR-professional sta je voor de ontwikkeling van je organisatie en je collega’s. Maar wat doe je eigenlijk al om ook jezelf verder te ontwikkelen?

Als business consultant bij Expand heb ik onlangs de TMA training gevolgd. Sinds een paar maanden ben ik officieel gecertificeerd TMA professional. Waarom dit een goede aanvulling is op mijn andere vaardigheden? Middels een TMA (Talenten Motivatie Analyse) kan ik anderen helpen om zichzelf beter te leren kennen. Zo kan ik kandidaten helpen om bewuster te zijn van hun kwaliteiten en valkuilen, zodat zij hier vervolgens ook actie op kunnen ondernemen. De TMA Talentenanalyse geeft je op positieve en diepgaande wijze inzicht in jouw talenten, competenties en ontwikkelmogelijkheden. Wil je het beste uit jezelf halen en doen wat echt bij je past? Investeer in je talenten en sta meer in je kracht!

Wat is de TMA Talentenanalyse precies en wat kan deze test je opleveren?

 

1. Welke visie ligt ten grondslag aan de TMA methode?

De TMA methode heeft als doel om mensen zoveel mogelijk te laten werken vanuit hun persoonlijke talenten en drijfveren. Dit is namelijk het meest motiverend en geeft de meeste kans op succes. TMA richt zich vooral op wat er al aanwezig is bij mensen en maakt daar gebruik van. De analyse kijkt naar welke competenties je kansrijk kunt ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie.

2. Wat is een TMA?

De TMA Talentenanalyse is een ‘Talenten Motivatie Analyse’. Op objectieve wijze wordt het persoonlijkheidsprofiel van mensen in kaart gebracht. Je krijgt meer inzicht in je talenten en motieven, welke van grote invloed zijn op je gedrag. De TMA Talentenanalyse kijkt dus verder dan enkel naar je gedrag, en hanteert 22 drijfveren en 44 talenten.

Daarnaast is er een actieve koppeling tussen talenten en competenties. Er worden 53 competenties gemeten, waarbij de mate van aanleg c.q. ontwikkelbaarheid wordt aangegeven. De TMA Talentenanalyse geeft inzicht in jouw talenten, jouw toegevoegde waarde, ontwikkelmogelijkheden en ideale werkomgeving.

3. Wat is het verschil tussen drijfveren en talenten?

Drijfveren zijn de bouwstenen van je persoonlijkheid. Ze hebben een grote invloed op je gedrag en  de mogelijkheden om je te ontwikkelen.

Een talent geeft een intrinsieke behoefte aan. Talenten zijn positief geformuleerde gedragsbewoordingen die voortvloeien uit hoge en lage scores van de drijfveren. Het kan zijn dat het werkelijke gedrag wat iemand laat zien afwijkt van een talent. Zo kan iemand bijvoorbeeld veel behoefte hebben aan het nemen van besluiten en aan onafhankelijk denken en handelen. Door deze drijfveren heeft deze persoon een talent voor het oplossen van problemen en autonoom handelen.

4. Hoe ziet de koppeling tussen talenten en competenties eruit?

Een competentie is een gedragshandeling die een persoon bekwaam kan uitvoeren in wisselende omstandigheden. Inzichten uit je drijfveren en talenten worden gekoppeld aan 53 competenties. Vervolgens wordt de mate van aanleg aangegeven. Deze inzichten zijn heel waardevol bij het maken van loopbaankeuzes en bij de persoonlijke ontwikkeling.

De persoon uit het hiervoor genoemde voorbeeld heeft veel aanleg voor de competentie besluitvaardigheid. De behoefte aan het nemen van besluiten en het onafhankelijk denken en handelen sluit goed aan bij deze competentie.

Onder besluitvaardigheid verstaan we: op het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen.

5. Wat is de toegevoegde waarde van een TMA?

De TMA Talentenanalyse geeft je meer inzicht in je competenties, en de manier waarop je ze beter kunt inzetten. Dit zelfinzicht is een belangrijke stap naar meer werkplezier en voldoening. Je kunt makkelijker keuzes maken in je carrière. Dit is gunstig voor zowel werknemers als organisaties.

6. Wanneer is het zinvol om een TMA Talentenanalyse te maken?

In diverse situaties geeft TMA waardevolle inzichten, die je goed kunt toepassen in de praktijk. Niet alleen om te kijken of de vacature goed bij je past qua werkomgeving, maar ook om te zien of jouw talenten goed passen bij de groei die je voor ogen hebt. Er wordt een goed beeld gegeven van wie je bent en waar ontwikkelmogelijkheden liggen. Vervolgens kunnen er goede keuzes gemaakt worden op basis van wat iemand van nature heeft meegekregen. Dit wordt als heel motiverend ervaren.

Ook een reorganisatie kan van invloed zijn op medewerkers en kan onrust kan veroorzaken. Medewerkers die veel inzicht hebben in hun drijfveren en talenten kunnen beter inschatten welke nieuwe rollen of functies goed bij hen passen. Het geeft mensen rust om goed voor ogen te hebben wanneer en waarin je goed tot je recht komt. Vooral in onzekere, dynamische tijden is het hebben van vertrouwen erg prettig.

7. Wat is de kwaliteit van de TMA?

De TMA is een gevalideerde onderzoeksmethodiek. Bij TMA werken psychologen om de kwaliteit te borgen en in de analyse zelf is een consistentiescore ingebouwd. Voor elke analyse wordt er gemeten hoe betrouwbaar de desbetreffende analyse is. Indien de consistentiescore te laag is, wordt de analyse niet besproken. We kijken dan samen wat het juiste vervolg is. Na het maken van een TMA Talentenanalyse volgt er een gesprek met een TMA specialist, zodat er dieper ingegaan wordt op de resultaten en het beeld compleet gemaakt wordt.

Wil jij meer in je kracht staan?

De belangrijkste reden om gebruik te gaan maken van een TMA is het vergroten van het inzicht in jezelf… Als ik voor mezelf spreek, past deze gedachte ook erg goed bij mijn eigen talenten. Twee van mijn talenten zijn namelijk pragmatisme en doelgerichtheid. En ja, ook dat had één van de zeven vragen in dit artikel kunnen zijn: wat zijn mijn ervaringen met de TMA Talentenanalyse? Deze vraag houd je van mij tegoed als ik met je in gesprek ga. Wil jij ook ontdekken wat de waarde is van TMA Talentenanalyse voor jou, je medewerkers of je team? Ik ga het gesprek graag met je aan!

Meer informatie
0 reactie(s) op “Haal het beste uit jezelf en je team met de TMA: Talenten Motivatie Analyse!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *