Hebben Binden & Boeienprogramma’s anno 2007 nog zin?

20/03/2007 Leestijd: 2 minuten

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Voorspellingen gaan uit van een toenemende arbeidsmarktkrapte op korte termijn met name onder hoger opgeleiden. Mede door de groeiende economie in relatie tot het vertrek van de babyboomgeneratie uit het arbeidsproces.

De War for Talent is daarmee in volle gang! Bedrijven en organisaties zijn weer volop bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van Binden & Boeien programma’s om talent in een schaarse markt aan te trekken en vooral zo lang mogelijk te kunnen behouden

Maar zijn de huidige “binden en boeien” programma’s nog realistisch in een maatschappij waarin de arbeidsverhoudingen steeds meer wijzigen en met name Young professionals steeds minder door dergelijke programma’s getriggerd worden?

Young professionals zoeken steeds meer hun uitdaging over de grenzen van werkgevers en lijken zich steeds minder gebonden te voelen aan loopbaaninvulling bij één werkgever. Professionals stellen tevens meer of in ieder geval  andere eisen aan hun werkinvulling. De aangenomen opdracht c.q. werkzaamheden dient op de eerste plaats zinvol te zijn voor de eigen loopbaanontwikkeling. Hiervoor in de plaats levert men een prestatie tegen een tenminste marktconforme beloning.

Is de uitdaging weg of is de beloning onvoldoende, dan gaat de Young Professional op zoek naar een andere uitdaging die niet per definitie binnen de dezelfde werkomgeving ligt. Loyaliteit voor de loopbaan bij een werkgever is in die zin afgenomen en betrokkenheid ligt in toenemende mate bij de aantrekkelijkheid van de job. Deze factoren dienen aan te sluiten bij de persoonlijke ambities. De Young Professional wil blijkbaar beleven, sneller leren en ontwikkelen. De houdbaarheidsdatum om dezelfde functie langere tijd uit te oefenen, lijkt dan ook steeds korter te worden. De concurrentie om talent te behouden voor werkgevers is groot. Vindt de professional (niet snel genoeg) een uitdaging binnen dezelfde werkomgeving dan is een overstap naar een andere werkgever snel gemaakt.

De vraag is dan ook of het streven van organisaties om medewerkers langer aan de organisatie te binden in de toekomst door middel van de huidige programma’s nog voldoende effectief zal zijn bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Dient de focus überhaupt nog wel te liggen op het creëren van langere dienstverbanden of zouden organisaties in het licht van deze ontwikkelingen andere tactieken moeten bedenken op personele bezetting op het gewenste kwantitatieve en kwalitatieve niveau te krijgen.

Wat is uw visie hierop?

0 reactie(s) op “Hebben Binden & Boeienprogramma’s anno 2007 nog zin?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *