Het incomplete HR-wensenlijstje van de medewerkers

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Integron performance management deed in elf sectoren onderzoek naar de verwachtingen en tevredenheid van medewerkers over de afdeling HR. Deze besteedt het grootste deel van haar tijd aan administratie en personeelsinstrumenten. Maar medewerkers willen graag dat HR meer de rol van expert vervult. Samengevat komt de uitslag van het onderzoek neer op het volgende wensenlijstje:

  1. Medewerkers verwachten passende oplossingen voor individuele problemen

Een nogal vage aanduiding. HRM kan wel wat concretisering gebruiken, dus spreek intern van hoog tot laag in de organisatie af wat men ten aanzien van HRM over en weer van elkaar kan verwachten.

  1. Medewerkers willen dat vacatures sneller worden opgevuld

Behalve sneller zal beter erbij kunnen staan. Het vervullen van vacatures is niet alleen de verantwoordelijkheid van HRM. Maar ook van alle managers. En zelfs van alle medewerkers!
Maar dat vraagt om een visie en om beleid daaromtrent.

  1. HR dient te zorgen voor opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Hier geldt hetzelfde als bij 2. De taak van HR gaat verder dan het verstrekken van informatie over en het regelen van opleidingen. Het gaat ook om het ontwikkelen van een visie en van beleid omtrent ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers. Samen met de andere managementteamleden.

  1. HR dient te zorgen voor behoud van personeel

Een nogal beperkte verwachting. Het dient te gaan om de in-, door- en uitstroom van personeel.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat hoger geplaatste managers vaker contact hebben met een HRM’er en meer tevreden zijn over hun dienstverlening. De onderzoekers bevelen dan ook aan dat medewerkers en middenmanagers net zoveel contact kunnen hebben met HR als het hoger management. Dan zou de verwachting over de rol en verantwoordelijkheid van HR duidelijker worden en de tevredenheid wellicht stijgen. Tot zover het onderzoek.

Als HR wil dat men meer duidelijkheid heeft over haar rol en verantwoordelijkheid en men meer tevreden wordt over haar dienstverlening, dan is het absolute voorwaarde dat zeĀ  intern aan iedereen duidelijk maakt wat haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn en wat men kan verwachten. Tevens dient zij altijd voor iedere medewerker bereikbaar te zijn en dat ook glashelder en continu naar de medewerkers te communiceren.

Maar het gaat niet alleen om het effectief en continu bereikbaar zijn. Het is tevens de taak van HR om de medewerkers zelf op te zoeken. Maar ook dat is een visie en vraagt om beleid en goede uitvoering daarvan. Je kunt veel HR outsourcen, maar niet het contact en de verbinding tussen HR en alle medewerkers en ook niet hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie. Ze werken toch niet bij de buren! Mijn aanbeveling: Lees geen onderzoeken, maar voer ze intern uit en doe daar wat mee.

0 reactie(s) op “Het incomplete HR-wensenlijstje van de medewerkers”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.