Het nut en belang van een A1 verklaring

01/05/2017 Leestijd: 3 minuten

De A1 verklaring is een bekend fenomeen bij grensoverschrijdende arbeid. Kort gezegd is de A1 verklaring in het buitenland het bewijs dat de werknemer aldaar niet sociaal verzekerd is. Een A1 verklaring kan voor verschillende situaties worden aangevraagd:

  • in geval van detachering: voor maximaal 2 jaar en in uitzonderingssituaties voor maximaal 5 jaar.
  • in geval van werken in meerdere landen: dan geldt geen maximale termijn, wel wordt de A1 verklaring in dat geval normaliter voor de periode van 1 jaar afgegeven.

De basis van de A1 verklaring

De A1 verklaring is gebaseerd op de EU Verordening inzake sociale zekerheid. Deze EU Verordening geeft dwingendrechtelijke regels over waar een werknemer of zelfstandige sociaal verzekerd is als hij in meerdere EU landen werkt dan wel tijdelijk naar een ander EU land wordt uitgezonden. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand slechts onderworpen kan zijn aan één sociaal zekerheidssysteem. Uiteraard dienen werkgever en werknemer c.q. de zelfstandige wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor een A1 verklaring. Bij detachering is het bijvoorbeeld belangrijk dat de werknemer in dienst blijft van de werkgever in het uitzendende land, niet in dienst komt van bijv. de groepsvennootschap in het ontvangende land en dat hij/zij ook niet wordt uitgezonden ter vervanging van een eerder gedetacheerde werknemer.

De A1 verklaring in Nederland: SVB

De A1 verklaring wordt in Nederland aangevraagd bij de SVB. De gemakkelijkste aanvraagprocedure is de digitale procedure, via het Twinternetaccount bij de SVB. Daarvoor moet de werkgever zich wel eerst registreren bij de SVB. Ingeval van een digitale aanvraag is de doorlooptijd voor de afgifte van de A1 verklaring door de SVB kort (vaak slechts een paar dagen).

De werknemer die in Nederland woont en werkt, in Nederland sociaal verzekerd is en bijvoorbeeld vervolgens door zijn Nederlandse werkgever naar de Franse groepsvennootschap wordt uitgezonden voor de periode van een jaar, kan (mits hij aan de voorwaarden van de detacheringsbepaling in de EU Verordening voldoet) in Nederland sociaal verzekerd blijven gedurende zijn tijdelijke uitzending naar Frankrijk. Daarvoor moeten hij en zijn werkgever een A1 verklaring aanvragen. De Franse groepsvennootschap dient de A1 verklaring in haar salarisadministratie te bewaren. Op deze manier is duidelijk dat de Franse groepsvennootschap geen Franse sociale verzekeringspremies hoeft in te houden. Ook de werknemer dient de A1 verklaring bij zich te dragen. Dat is nodig voor het geval hij medische bijstand nodig zou hebben in Frankrijk. Zonder A1 verklaring wordt in buitenlandse ziekenhuizen vaak geen medische hulp verleend. De werknemer moet de A1 verklaring ook kunnen laten zien als er een controle op de werkplek is. Door nieuwe regelgeving in diverse Europese landen om schijnconstructies tegen te gaan en om meer te kunnen handhaven op bijv. minimumloon, juiste sociale zekerheidsdekking, etc. zullen er steeds meer inspecties gehouden worden op de werkplek. Het niet kunnen laten zien van een A1 verklaring kan dan in sommige landen meteen tot een aanzienlijke boete leiden. Frankrijk kent bijvoorbeeld vanaf 1 april jl. een boete van circa € 3.250 als de A1 verklaring niet kan worden getoond. Ook in Nederland gaat hier strikter op gecontroleerd worden en kunnen er boetes worden opgelegd.

Het nut van de A1 verklaring was al jaren duidelijk in de praktijk. Maar inmiddels wordt ook het belang van de A1 verklaring steeds groter, zowel in Nederland als in het buitenland.

0 reactie(s) op “Het nut en belang van een A1 verklaring”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.