Hoe bereid je je voor op een assessment? Drie tips!

15/12/2015 Leestijd: 4 minuten

Om goed voorbereid op een assessment te komen is het belangrijk om het doel van het assessment te begrijpen en te weten waar een assessmentpsycholoog allemaal op let. Dit blog bestaat daarom uit drie delen: (1) hoe benadert een psycholoog het assessment (2) hoe garandeert een psycholoog de kwaliteit van het resultaat van het assessment en (3) drie tips om je voor te bereiden op het assessment.

Twee belanghebbers bij een assessment

Bij het afnemen van een assessment dienen er altijd twee belangen, namelijk het belang van de werkgever en het belang van de kandidaat. Voor beide partijen is er sprake van een meerwaarde. De organisatie streeft een effectieve bedrijfsvoering na door competente en bevlogen medewerkers in te zetten. De kandidaat streeft verdere ontwikkeling na, op welk gebied dan ook.

Dit betekent dat wij altijd integraal kijken naar de vraagstelling van de organisatie. We willen weten wat er speelt in de organisatie, waar zij zich mee bezighoudt en wat haar ambitie is. Daar besteden we ook graag aandacht en tijd aan.

Voor ons is een goed assessment een co-creatie tussen kandidaat, de werkgever en de assessmentpsycholoog. Als de inzet en bereidheid er is om samen te werken en relevantie informatie te delen, dan kunnen wij een passend gewogen oordeel en advies geven. Oftewel: een goed assessment is volgens ons een gezamenlijke prestatie van alle partijen die aan ieder meerwaarde biedt.

Verder zijn wij er van overtuigd dat we pas een goed assessment kunnen verrichten als onze actuele kennis op orde is. Dat wil zeggen weten wat er speelt op de arbeidsmarkt, kennis van de literatuur met betrekking tot de voorspellende waarde van een assessment. Ook van essentieel belang is het werken met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten. Met andere woorden: de testen die we inzetten moeten echt meten wat ze beogen te meten, anders kunnen we geen goede voorspelling doen.

Kwaliteitsgarantie van een assessment

Voor zowel de werkgever als voor de kandidaat is het dus belangrijk dat het assessment zo verantwoord mogelijk plaatsvindt. Als er aan een van beide kanten twijfels bestaan over de objectiviteit van het assessment, dan verliest het haar waarde. Binnen mijn bureau hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • wij kijken met een integrale systematische blik
 • wij zijn nieuwsgierig naar wat de kandidaten zeggen en wat daaronder hoorbaar is, maar niet mag klinken
 • we kijken naar het hele veld van mogelijkheden,
 • maar zijn ook gericht op het doorzien van de belemmeringen,
 • en zien alles onder ogen en vermijden niets
 • we werken met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten
 • wij communiceren open en transparant en bieden helderheid over doel- en vraagstelling van het assessment
 • wij hanteren de NIP-code
 • we gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de rapportage van de kandidaat
 • we beoordelen in hoeverre het profiel van de kandidaat past (of passend is te maken) bij de kernwaarden en het functieprofiel van de organisatie
 • weg vrij te maken voor groei en ontwikkeling
 • meebouwen aan een effectievere organisatie

We sluiten het assessment af met te beschrijven van wat nodig is om het potentieel van de kandidaat optimaal te benutten. We zijn tevreden als de kandidaat zich uitgedaagd én gehoord en wij hebben mogen meebouwen aan een effectievere organisatie.

Drie tips om je voor te bereiden op een assessment

Vaak vragen kandidaten hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op een assessment. De verleiding is groot te zeggen dat ze bepaalde boeken kunnen lezen, oefentests kunnen maken of zich kunnen verdiepen in het hoe en waarom van een assessment. Echter de ervaring leert ook dat de prestatiedruk hierdoor vergroot wordt waardoor de kandidaat minder uit de verf kan komen. Natuurlijk mogen kandidaten verwachten dat hen informatie en uitleg wordt gegeven over het assessmentprogramma, welke interventies er worden ingezet, wie het assessment uitvoert, wat het doel is van de interventies en van het assessment enz. Echter het belangrijkste blijft dat kandidaten inzicht krijgen is wie ze zijn, waar ze voor staan en wat hen drijft en beweegt. Alleen vanuit deze kennis en inzichten kunnen mensen verder bewegen en (door)ontwikkelen. Oftewel aansluiten bij wat er is; het ‘goede’ behouden en dat verbeteren wat realistisch en haalbaar is. Dát is het ultieme doel van een assessment. En hoe bereid je je daar op voor? Niet door veel te lezen over assessments of door alsmaar nog meer testen te gaan oefenen, maar door gewoon jezelf te zijn en door ervoor te zorgen dat je fit en uitgerust op de assessmentdag verschijnt.

De drie tips voor assessments in het kort

 1. Zorg dat je fit en present op de assessmentdag verschijnt
 2. Zorg dat je op de hoogte bent van het doel en de achterliggende vraagstelling van het assessment. Echter verlies je niet in de voorbereiding.
 3. Wees jezelf op de assessmentdag

Veel succes met jullie assessments!

0 reactie(s) op “Hoe bereid je je voor op een assessment? Drie tips!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.