Hoe komen we tot duurzaam succes?

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

In mijn voorgaande artikel “Hoe succesvol ben ik als personeelswerker?” beloofde ik een vervolg. Dank voor de reacties, die terecht om een verduidelijking vragen. Om succesvol te kunnen worden en zijn gaat het om bewust worden, bewust zijn en bewust doen. Ik introduceerde daartoe de bewustwordingspsychologie. Bewustwordingsmanagement is daarop gebaseerd en is ”Het proces van leiden en beheersen van bewustwordingsprocessen met als doel het realiseren van individuele en collectieve doelstellingen.” Ik leg het uit.

Bewustwordingsmanagement onderscheidt zich van andere visies, doordat het rechtstreeks en continu appelleert op ieders innerlijke drijfveren en mogelijkheden. Door toepassing ervan ontstaat er een beweging van binnenuit van openheid en effectievere communicatie en komt er energie en creativiteit vrij. Met als resultaten: optimale productiviteit, goed leiderschap, vanuit hun motivatie werkende mensen en optimale samenwerking. Maar hoe dan?

Het antwoord is: Door zelfonderzoek naar de schijn en het Zijn in onszelf en de ander.

Waar dienen we ons bewust van te worden? In de bewustwordingspsychologie worden  psychologie en levensbeschouwing van de mens met elkaar verbonden. Gedrag,  persoonlijkheidskenmerken en waarden en normen worden aan elkaar gekoppeld. Door toepassing ervan (her)vinden we de antwoorden op de vragen die we hebben over het gedrag, de motieven, de levenshouding en de wijze van communiceren van mensen in organisaties en in een multiculturele samenleving. We dienen ons bewust te worden van de aanwezigheid van twee persoonlijkheden in ieder mens: de schijnpersoonlijkheid en de ware persoonlijkheid. De schijn van de mens kenmerkt zich o.a. door angst, afhankelijkheid, onzekerheid, minderwaarde, wantrouwen, oneigenlijke machtswil, boosheid, respectloosheid en machteloosheid. Iedereen heeft daar (wel eens) last van. Als we ons Zelf zijn, dan kenmerkt ons gedrag zich o.a. door liefde, waarheidszin, vertrouwen, innerlijke kracht, respect en waardering. Ieder mens heeft een ware persoonlijkheid.

Bewustwordingspsychologie en -management leert ons waardoor, waarom, waartoe en hoe we ons in schijn en lijden hebben ingewikkeld, hoe we ons daaruit kunnen ontwikkelen en ons Zelf en de ander kunnen (doen) ontplooien. Het leert ons te luisteren naar en de dialoog aan te gaan met onszelf en de ander. Ze bieden inzichten en concrete handvatten. Daar is niets softs of zweverigs aan blijkt in de praktijk. Het is de keiharde realiteit van de dieperliggende oorzaken, waardoor we slecht communiceren, elkaar niet begrijpen en niet succesvol zijn in samenwerking, targets halen, veranderingsprocessen, fusies en overdracht. Ze leiden tot de meetbare consequenties van duurzame oplossingen die gerealiseerd worden.

Ik doe dat o.a. door middel van individuele coaching, teamcoaching en maatwerkworkshops. Dat kan bijvoorbeeld een workshop zijn over omgaan met boosheid, perfectionisme of zelfsturing en aansturing. Of over luisteren, omgaan met verantwoordelijkheid, waarden en normen en samenwerking.

Het resultaat is dat er geen sprake is van symptoombestrijding en te weinig en kortstondige effecten, waardoor veel tijd en geld verloren gaat. Het leidt tot bijzondere resultaten op korte en lange termijn, waarbij het opvalt dat ze niet alleen in de werksituatie maar ook in privé-situaties positieve effecten opleveren. Doordat de aanwezige motivatie niet wordt belemmerd of gefrustreerd, maar optimaal wordt benut worden er minder kosten gemaakt door ineffectief vergaderen en onnodig ziekteverzuim. Er worden betere resultaten behaald door optimalisatie van de arbeidsproductiviteit en –tevredenheid. Welke organisatie wil dat niet?!

Doodeng lijkt het om je kwetsbaarheid te laten zien. De praktijk wijst echter uit dat het jezelf en de ander in je kracht zet en veel  humor en energie vrijkomt. Ook dat werkt positief door in het privé-leven en hoe er op feesten, verjaardagen, enz. over de organisatie wordt verteld.

0 reactie(s) op “Hoe komen we tot duurzaam succes?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.