Hoe succesvol ben ik als personeelswerker?

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

Als we gezond zijn zeggen we: “Ik ben gezond”. Als we – zonder aanwijsbare oorzaak – pijn hebben aan een arm, zeggen we: “Ik heb pijn aan mijn arm”. Of:”Mijn arm doet zeer”. Als mens heb jij pijn aan een onderdeel van jouw lichaam. Anders gezegd: Het geheel is gezond of het geheel heeft een probleem. Als de resultaten van de organisatie geweldig zijn zeggen we:” De organisatie is kerngezond”. Of:’Wij zijn succesvol”. Oftewel: De organisatie als geheel is gezond en wij hebben met elkaar onze doelstellingen gehaald. Maar als er iemand niet goed functioneert, zeggen we: “Hij/zij functioneert niet. Hij/zij heeft een persoonlijk probleem, of is ziek”. Er is geen probleem van het geheel, maar er is een individueel probleem. Organisaties zijn echter vergelijkbaar met de mens. Het is een geheel, een systeem, als het gezond is, maar ook als een der medewerkers ziek is, of een probleem heeft.

Personeelswerkers kunnen slechts succesvol zijn als zij iedere betrokkene als deel van het geheel zien en het probleem, de ziekte van het individu als een probleem/ziekte van de gehele organisatie beschouwen. Het is een symptoom, dat niet bestreden dient te worden, maar waar we naar kunnen luisteren, zodat we de oorzaken achterhalen en kunnen onder-zoeken wat de gevolgen zijn van het symptoom voor het geheel. De afdeling HRM geeft oorzaken en gevolgen aan en biedt een oplossingsrichting. Succesvolle leiders, managers en staffunctionarissen denken niet in termen van ziekteverzuim. Zij investeren in ziekte en problemen als zijnde signalen en geboden kansen en uitdagingen voor organisatie-ontwikkeling en -ontplooiing.

De lichaamsmetafoor doortrekkend naar de top van de organisatie geldt hetzelfde voor de afdeling(en) HRM, als onderdeel van de leiding en het management van de gehele organisatie. Al decennia lang worden er artikelen geschreven over de toegevoegde waarde van HRM. Het woord toegevoegde impliceert dat de waarde van buitenaf komt en door anderen wordt bepaald. Personeelswerkers die uitgaan van hun toegevoegde waarde maken zich afhankelijk van degenen die waarde toevoegen. HRM kan slechts succesvol zijn als zij uitgaat van haar eigenwaarde en het bewustzijn dat zij waardevol is. Succesvol HRM is een zijnstoestand.

De verantwoordelijkheid voor het personeel ligt bij het lijnmanagement. Personeelswerk is succesvol als het optimaal en integraal onderdeel uitmaakt van het leiderschap en lijn-management en er sprake is van een pragmatische en effectieve verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen lijn en personeelszaken. Succesvolle leiders, managers en personeelsfunctionarissen denken in samenwerking met het hoofd en voelen met het hart, maar voelen ook met het hoofd en denken ook met het hart. Wanneer lijn en staf uitsluitend zichzelf willen bevredigen is er geen sprake van verbinding. Laat staan van vruchtbare samenwerking, die kan leiden tot voortplanting van visie, missie en tot ontwikkeling en groei.

Succesvolle leiders, managers en personeelswerkers beseffen dat zij de ander niet kunnen motiveren. De menselijke motivatie is als het bloeiproces van een bloem. De mens is van binnenuit vervuld van motivatie en motiveert zichzelf. Laat een bloem bloeien en u heeft een prachtige tuin. Door ondervoeding, slechte omstandigheden kan de bloem door ons toedoen wel verdorren. Hetzelfde geldt voor de mens. Succes ontstaat waar niet gedemotiveerd wordt.

Door toepassing van bewustwordingsmanagement, gebaseerd op de bewustwordings-psychologie investeert u in ziekte en problemen en voorkomt u demotivatie.
De bewustwordingspsychologie beschrijft de innerlijke diversiteit van de mens en geeft concrete handvatten hoe u kunt komen tot succesvolle innovatie en diversiteit. Ik legde deze visie en methodiek vast in mijn boek “De mens in de 21e eeuw”. Zie www.pyramide.nl.

In een volgend artikel zal ik aangeven hoe we individueel, als groep, organisatie en collectief tot duurzaam succes kunnen komen.

0 reactie(s) op “Hoe succesvol ben ik als personeelswerker?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.