Holland Casino Groningen hoeft geen rookverbod in te voeren

15/12/2015 Leestijd: 3 minuten

Het rookvrij maken van de horeca is al lange tijd een hot item. Op 15 mei werd een interessante uitspraak gepubliceerd over dit onderwerp. Een medewerker van Holland Casino eiste via de rechter een algeheel rookverbod. Deze vordering is door de rechtbank Groningen afgewezen.

De 45-jarige heer Meins, sinds 1988 werkzaam als tablemanager bij het casino in Groningen, had een rookvrije werkomgeving geëist. Dit omdat hij in de loop der jaren ademhalings- en longklachten zou hebben gekregen door de rook. Meins daagde zijn werkgever voor de rechter. Op 24 april diende het kort geding.

De rechtbank Groningen heeft de vordering van Meins om een algeheel rookverbod in het casino in te voeren, afgewezen. Volgens de rechtbank zou een rookverbod te ingrijpend zijn voor Holland Casino. Pas in 2011 hoeven casino’s officieel rookvrij te zijn. Wanneer Holland Casino dat nu al zou worden, zou er sprake zijn van concurrentievervalsing. De rechtbank is daarnaast van oordeel dat overlast door rook hoort bij een functie in een horecagelegenheid, waartoe het casino wordt gerekend. Meins heeft bovendien destijds bewust voor deze functie bij Holland Casino gekozen, wetende dat er veel wordt gerookt en dat hij dus enige overlast zou moeten accepteren als horende bij zijn functie. Tot slot heeft de kantonrechter meegewogen dat het casino Meins een alternatieve rookvrije functie heeft aangeboden, welke door hem is afgewezen.

Achtergrond

Met ingang van 1 januari 2007 zijn werkgevers verplicht om zodanige maatregelen te treffen opdat werknemers in staat worden gesteld werkzaamheden te verrichten, zonder dat zij daarbij hinder of overlast ondervinden van het roken door anderen. Voor voor publiek bestemde delen van horeca-inrichtingen is een uitzondering gemaakt. Holland Casino is ingeschreven bij het bedrijfschap Horeca en valt onder deze vrijstelling.

Gezondheidsklachten

De heer Meins kampt al geruime tijd met luchtweg- en longklachten. Nadat hij met klachten was uitgevallen, rapporteerde de bedrijfsarts dat het werken in een rokerige omgeving een beperking oplevert in de belastbaarheid van werknemer. Gezien zijn klachten is het van belang om prikkelende stoffen, met name tabaksrook, te vermijden.

De kantonrechter gaat er van uit dat de klachten van Meins inderdaad samenhangen met het passief meeroken op de werkplek. Echter, de rechter acht het onvoldoende weersproken dat de klachten van Meins toenemen in de periode dat hij werkt.

Ook weegt mee dat Meins weliswaar hinder heeft van het passief roken, maar dat de gevolgen met medicatie zijn te onderdrukken en dat Meins sinds 12 februari 2007 weer werkzaam is volgens zijn rooster en sindsdien niet ziek is geworden. Aangezien de arbo-arts Meins medisch in staat acht om in een rokerige omgeving te werken, is de bedongen arbeid een passend aanbod van de werkgever. Hiermee heeft de werkgever voldaan aan zijn reïntegratie inspanningsverrichting.

Vervangende functie

Kijkend naar de zorgplicht van het casino jegens medewerkers, zijn er minder ingrijpende alternatieven mogelijk in plaats van een algeheel rookverbod. Bijvoorbeeld een rookvrije werkplek elders in de organisatie.

Holland Casino heeft Meins (in ieder geval tijdelijk) de functie van spelobservant in Leeuwarden aangeboden. Weliswaar is het een andersoortige functie (observeren via beeldschermen) dan die Meins nu doet (tablemanger), maar het betreft toezicht op werkzaamheden die Meins goed kent en het is een functie op een geheel rookvrije werkplek. Een reistijd van 45 minuten acht de kantonrechter daarbij niet onredelijk.

De arbeidsvoorwaarden van de functie spelobservant zijn minder gunstig, maar op een uitnodiging van Holland Casino om over de arbeidsvoorwaarden nader te overleggen is Meins  niet ingegaan. Holland Casino heeft zowel per brief aan Meins als ter zitting aangevoerd dat er nog ruimte is om Meins daarin tegemoet te komen.

Uitspraak

De kantonrechter wijst de vordering van werknemer om Holland Casino Groningen rookvrij te maken af. Meins zal, als de in het ongelijke gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Gevolgen

Dit is voor het eerst in Nederland dat een horecamedewerker zijn werkgever via de rechter verzoekt om het bedrijf geheel rookvrij te maken door een algeheel rookverbod in te voeren. Gezien de uitspraak zal een run van soortgelijke vorderingen waarschijnlijk niet erg storm lopen.

0 reactie(s) op “Holland Casino Groningen hoeft geen rookverbod in te voeren”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.