HR begrijpt de business niet

15/12/2015 Leestijd: 2 minuten

Directeuren zien HR als niet onmisbaar, en als minder essentieel, voor de strategie van de organisatie. Zij zien hun relatie met HR meer in de vertrouwenssfeer. Bijna de helft vindt dat HR zich te veel richt op processen en regels, terwijl 37% gelooft dat HR de business niet goed begrijpt. Deze conclusies staan te lezen in het onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU).

Gebrek aan talent

Het merendeel van de directeuren is bezorgd over het tekort aan talenten binnen de organisatie en verwacht daardoor schade te lijden. Uit andere onderzoeken blijkt dat 86% van de werkgevers in Nederland vindt dat de beroepsopleidingen in Nederland geen goede mensen afleveren. 31% vindt het zelfs moeilijk om goed personeel aan te trekken.

Het zijn slechts twee recente berichten van de velen die een grote tegenstrijdigheid laten zien. Enerzijds stijgt de werkloosheid gestaag door, anderzijds schreeuwen werkgevers om gekwalificeerd personeel.

Werkgeversvragen

Uit de zoektermen op mijn weblog wordt duidelijk hoe werkgevers zoekende zijn in deze barre tijden. “Hoe maak ik mijn bedrijf gezond?”, is een voorbeeld waarmee een werkgever antwoorden zoekt. Of deze: “Hoe verbeter ik mijn bedrijf?”

Praktijkvoorbeeld

Het management worstelt met de vraag welke strategische keuzes zij moet maken om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Op basis van marktonderzoek, heroriëntatie in de marketing- en verkoopactiviteiten, en de logistieke en administratieve processen, heeft herziening van de strategische planning plaatsgevonden.

HR is als strategische business partner betrokken bij deze exercitie, waarin als uitgangspunten zijn gesteld:

•    Flexibiliteit en weerbaarheid van de organisatie;
•    Kwaliteit van de bedrijfsprocessen;
•    Ontwikkelingsgerichtheid van de organisatie.

Hieruit zijn strategische personeelsplanning, talentontwikkeling en een verbeterde balans tussen vaste en flexibele arbeidskrachten, als basisvoorwaarden voortgekomen.

Het resultaat dat is bereikt zijn een hogere kwaliteit in:

•    De samenwerking binnen de bedrijfsprocessen;
•    De relaties met klanten en leveranciers;
•    Doorlopend up to date inzicht in de veranderende vragen en eisen vanuit de markt;
•    Verhoogde creativiteit en effectiviteit in de marktpositionering.

In deze situatie hebben zowel het management als HR nadrukkelijk gekozen voor een strategische positionering van HR. Natuurlijk, zoals ook uit het onderzoek van de EIU blijkt, is de hechte en vertrouwelijke relatie tussen management en HR essentieel geweest binnen deze organisatie om de doelstellingen te kunnen bereiken.

HR functioneert vanuit een strategische en faciliterende rol, waarin kennis van de business bij HR prioriteit heeft.

0 reactie(s) op “HR begrijpt de business niet”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.